MENU Zapri

Šola plač za javni sektor 2023

Na poglobljenem tečaju, ki bo potekal v dveh delih, se boste poglobili v plačni sistem javnega sektorja

V sodelovanju s predavateljico Štefko Korade Purg predstavljamo Šolo plač za javni sektor 2023. Na poglobljenem 2-dnevnem tečaju, ki bo potekal v Ljubljani, boste podrobneje spoznali najpomembnejše informacije v povezavi s plačnim sistemom javnega sektorja. Na tečaju boste izvedeli vse o delovnih razmerjih, sistemizaciji, plačnem sistemu javnega sektorja, postopkih zaposlitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi, določanju in obračunavanju plače, ocenjevanjih, napredovanjih v plačni razred ter povračilih stroškov in drugih osebnih prejemkih.
 
Udeležbo priporočamo vsem, ki želite poglobiti poznavanje specifik plačnega sistema v javnem sektorju oziroma tistim, ki se želite podrobneje seznaniti z omenjenim področjem.

Termin seminarja: 19. in 21. 9. od 9.00 do 13.00

 

 

Program

1. SKLOP: 19. 9. od 9.00 do 13.00

1. Delovna razmerja, sistemizacija in plačni sistem javnega sektorja

 • Pravne podlage (ZSPJS, uredbe, pravilniki, KPJS, kolektivne pogodbe)
 • Delovna razmerja - predpisi (ZDR, Kolektivne pogodbe, aneksi)
 • Sistemizacija, delovna mesta, nazivi (pravna podlaga za sistemizacijo, vsebina, določanje delovnih mest in nazivov ter pogojev za zasedbo, vpliv sistemizacije na pogodbo o zaposlitvi in pravice javnega uslužbenca)

 

2. Postopki zaposlitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi:

 • Postopek zaposlitve (javna objava, zaposlitev brez javne objave, rok, izbirni postopek)
 • Vsebina pogodbe o zaposlitvi in določitev plače ob zaposlitvi in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto (obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, določitev plače – plačni razred, dodatki, nadomestila, povračila stroškov)
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (kdaj, posledice, odpravnina)
 • Odpoved delovnega razmerja (vrste odpovedi, odpovedni roki)

 

3. Ocenjevanje, napredovanje v plačni razred:

 • Postopek in roki za ocenjevanj
 • Kriteriji in ocene
 • Postopek in roki za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačni razred
 • Akti, ki jih je treba izdati

 

2. SKLOP: 21. 9. od 9.00 do 13.00

4. Določanje in obračun plač v javnem sektorju: 

 • Plača in minimalna plača (sestava plače, opredelitev osnovne in minimalne plače, vloga plače pri obračunu in izplačevanju dodatkov, vpliv minimalne plače na obračun plače in povračil stroškov)
 • Plačna lestvica
 • Dodatki (vrste in višine dodatkov, pogoji za izplačevanje)
 • Delovna uspešnost (vrste delovne uspešnosti, pogoji in višine za izplačilo)

 

5. Povračila stroškov in drugi osebni prejemki

 • Pravne podlage
 • Vrste povračil stroškov, višine in pogoji za izplačilo
 • Izplačevanje povračil stroškov in drugih prejemkov (kdaj se izplačujejo, preverjanje pogojev za izplačilo).

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (350 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležba 2-dnevnem tečaju,
 • strokovna literatura,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.

1. sklop (180 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 1. sklopu,
 • strokovno literaturo za 1. sklop,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.

2. sklop: 180 € + DDV

Cena vključuje:

 • udeležbo na 2. sklopu,
 • strokovno literaturo za 2. sklop,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.