MENU Zapri

Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2023 (posnetek)

Spoznajte pravne podlage, postopke in pravila za ustrezno izvedbo ocenjevanja in določitev ocen zaposlenih v javnem sektorju.

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje, kot tudi kasneje preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred, je treba izvesti pravočasno, saj je treba javne uslužbence seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2023 mora biti zaključen do 15. marca.

Skladno s sedaj veljavnimi zakonom in uredbo je rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred 15. november 2024, javni uslužbenci, ki bodo napredovali v višji plačni razred s 1.12.2024, bodo plačo iz naslova napredovanja prejeli s plačo za december 2024.

V posnetku so predstavljene pravne podlage in vsi potrebni postopki ter pravila za pravilno izvedbo ocenjevanja in določitev ocen, ki bodo podlaga za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Pravilna določitev plačnega razreda iz naslova napredovanja je podlaga za določanje plače tudi za naprej, prav tako je pomembna tudi zaradi napovedanih sprememb v plačnem sistemu, saj bo plačni razred osnova za prehod v nov sistem.

 

Program

  • Pravne podlage sistema plač v javnem sektorju.
  • Ureditev ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja v plačni razred
  • Pravila glede ocenjevanje delovne uspešnosti (postopek, kriteriji, določitev ocene)
  • Preizkus ocene delovne uspešnosti in veljavnost ocene
  • Ocene delovne uspešnosti in drugi pogoji za napredovanje v višji plačni razred
  • Preverjanja pogojev za napredovanje in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje (postopek in roki).

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (69 € + DDV)

Cena vključuje:

  • 30-dnevni dostop do posnetka webinarja,
  • gradivo.