MENU Zapri

Obračun plač in Kadrovska evidenca

Na 3-dnevnem poglobljenem seminarju boste uporabniki programa Saop osvežili poznavanje modulov Obračun plač zaposlenim in Kadrovska evidenca

Za uporabnike modulov Obračun plač zaposlenim in Kadrovska evidenca v mesecu oktobru razpisujemo poglobljene začetne seminarje. Seminarji bodo potekali v Ljubljani.
Udeležbo na seminarjih priporočamo predvsem novejšim uporabnikom programa Saop in vsem, ki bi potrebovali celovito osvežitev znanja iz uporabe modulov Obračun plač zaposlenim in Kadrovska evidenca.

Termini: 19., 24. in 26. 10. 2023

 

 

1. SKLOP: ŠIFRANT ZAPOSLENIH

Termin: 19. 10. od 9.00 do 13.00

Vsebina:

 • Splošne informacije (nove različice programa Saop, navodila, osebni portal, e-novice, varnostni sistem)
 • Povezanost programov Kadrovska evidenca, Obračun plač, Potni nalogi, Registracija, MojInfo
 • Pregled skupnih nastavitev v nastavitvah programa za Kadrovsko evidenco in Obračun plač:
  • izračun dopusta,
  • shranjevanje obračunskih listov,
  • zgodovina podatkov zaposlenih.
 • Registracija delovnega časa, evidenca prisotnosti, MojInfo  - priprava podatkov za prenos v Obračun plač
 • Podroben pregled podatkov po zavihkih na šifrantu zaposlenih  - podatki pomembni za Kadrovsko evidenco in za Obračun plač s poudarkom na novostih
 • Izvoz v Excel in izpis podatkov iz šifranta zaposlenih
 • Prikaz spremembe vnosa podatkov v primeru ponovne zaposlitve zaradi nove pogodbe, sprememba deleža zaposlitve, sprememba delovnega mesta
 • Prikaz vnosa preteklih zaposlitev  - vnos podatkov v povezavi za obračun plač, izračun jubilejnih nagrad, dopusta)
 • Personalna mapa zaposlenega ter portal MojInfo (vrste dokumentov in določanje varnosti, avtomatsko dodajanje dokumentov iz programov, ročno dodajanje – skeniranje dokumentov
 • Zgodovina podatkov zaposlenih – osveževanje na strani obračuna plač
 • Priprava analiz, ki so pomembne za plače in kadrovsko evidenco (pregled delovne dobe, po DM,…)
 • Evidenca boleznin (eBol)

 

2. SKLOP: OBRAČUN PLAČ ZAPOSLENIM

Termin: 24. 10. od 9.00 do 13.00

Vsebina:

 • Pregled pomembnih nastavitev v programu za Obračun plač (razlika do minimalne plače, izračun nadomestil, pošiljanje in shranjevanje obračunskih listov,…)
 • Prikaz vnosa novega kreditodajalca in prikaz vnosa kredita oz. trajnega odtegljaja za zaposlenega
 • Osnovni pregled vrst obračuna, prikaz vnosa nove vrste obračuna za vnos zneska (prikaz kopiranja vrste obračuna, mesečni seštevki)
 • Postopek prenosa ur iz registracije oz. evidence prisotnosti v plačo ter prenos obračunanih potnih nalogov
 • Prikaz možnosti uvoza ur oz. zneskov v posredni obračun plače
 • Priprava obračuna plače, vnos podatkov v posredni in neposredni obračun plače (pregled obdelav)
 • Pregled izračuna plače ter obračunskega lista zaposlenega za JS (prikaz podatka Z120 in Z124 na obračunskem listu, izračun nadomestil, refundacij, …), podrobnejši pregled obdelav neposrednega obračuna
 • Priprava in pregled dokumentov obračuna (prikaz dopolnitve M rubrike pred oddajo Rek obrazca v primeru sprememba deleža zaposlitve med mesecem)
 • Priprava obrazcev eNDM za refundacijo nadomestil (vsi povezani šifranti)
 • Izvozi podatkov (Plačilni promet, Ajpes Ispap (tudi kadrovski načrt), Dvostavno knjigovodstvo)
 • Uporaba analiz (vrtilnih tabel) v programu za obračun plače – podroben pregled analize obračunskih vrstic
 • Izpis obrazca o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28)
 • Prikaz novosti zadnjih verzij programa
 • Vprašanja strank

 
3. SKLOP: KADROVSKA EVIDENCA

Termin: 26. 10. od 9.00 do 13.00

Vsebina:

 • Pregled pomembnih nastavitev programa Kadrovska evidenca v povezavi z vnosom kriterijev za pripravo obvestil za letne dopuste.  
 • Priprava podatkov za dopust v primeru zaposlitve med letom (izračun sorazmernega dopusta) ter priprava podatkov v primeru upoštevanja podatkov preteklih obvestil tekočega leta.
 • Dogodki zaposlenih, skupine dogodkov zaposlenih:
  • vnos dogodka vezanega na izobraževanje zaposlenega, v tej povezavi avtomatska priprava potnega naloga
  • vnos dogodka za zdravniški pregled zaposlenega, priprava in izpis napotnice
  • dodajanje dokumentov na dogodek
 • Pregled kadrovskih šifrantov – Delovna mesta
 • Aktivno obveščanje ( npr. o poteku pogodbe, zdravniškega pregleda, izpita,…)
 • Analize podatkov zaposlenih:
  • Struktura zaposlenih
  • Struktura zaposlenih – zaposleni po SM, OE,…
  • Starostna struktura
  • Analiza družinskih članov
  • Analiza dogodkov
  • Analiza relacij zaposlenih
  • Analiza stroškov zaposlenih
 • Pregled ostalih izpisov:
  • Evidenca o zaposlenih delavcih

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (350 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležba 2-dnevnem tečaju,
 • strokovna literatura,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.

1. sklop (180 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 1. sklopu,
 • strokovno literaturo za 1. sklop,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.

2. sklop: 180 € + DDV

Cena vključuje:

 • udeležbo na 2. sklopu,
 • strokovno literaturo za 2. sklop,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.