MENU Zapri

Novosti na področju plač, nadomestil, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju

Pravne podlage za določanje in obračun plač, spremembe ZDR-1, nadomestil, višina minimalne plače, novi zneski povračil stroškov

Tudi v letu 2024 bo za ustrezen obračun plač (v javnem sektorju) treba upoštevati ZSPJS, podzakonske predpise, kolektivne pogodbe ter druge predpise, ki urejajo nadomestila plač in druge pravice javnih uslužbencev.

Pri obračunu plač je pomembna tudi višina minimalne plače, ki se določa januarja, spremembe glede nadomestil ter nove pravice, ki jih določa ZDR-1D. Skladno s kolektivnimi pogodbami bodo v začetku januarja določeni tudi novi zneski povračil stroškov in drugih prejemkov za javni sektor.

Najpomembnejše informacije in novosti za ustrezen obračun plač v javnem sektorju vam bo na spletnem seminarju v 2 sklopih predstavila Štefka Korade Purg. Udeležbo priporočamo vsem, ki obračunavate plače in bi se želeli seznaniti z novostmi ter osvežiti poznavanje veljavnih predpisov.

 

Termini:

 • 1. sklop: Novosti na področju povračil stroškov in drugih prejemkov (24. 1. 2024 od 9.00 do 10.00)
 • 2. sklop: Novosti na področju plač, nadomestil in drugih pravic v javnem sektorju (29. 1. 2024 od 9.00 do 10.00)

Predava: Štefka Korade Purg

 

Program

1. sklop: NOVOSTI NA PODROČJU POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV:

 • Pravne podlage za povračila stroškov in drugih prejemkov (zakon, kolektivne pogodbe)
 • Vloga minimalne plače
 • Vrste povračil stroškov
 • Višine povračil stroškov in pogoji za izplačilo

2. sklop: NOVOSTI NA PODROČJU PLAČ, NADOMESTIL IN DRUGIH PRAVIC V JAVNEM SEKTORJU

 • Pravne podlage za določanje in obračun plač,
 • Vsebina ZIPRS2324, spremembe ZDR-1, ki vplivajo na obračun, in spremembe pri nadomestilih
 • Minimalna plača (višina in vpliv na obračun)
 • Podlage za obračun plač (plačna lestvica in osnovne plače, obseg sredstev za redno delovno uspešnost)

 

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija - 2 sklopa (99 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju (2 sklopa),
 • strokovno literaturo,
 • 30-dnevni dostop do posnetka.

Kotizacija - 1 sklop (69 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju (1 sklop po vaši izbiri),
 • strokovno literaturo,
 • 30-dnevni dostop do posnetka.