MENU Zapri

Splošni pogoji ob prijavi na dogodke podjetja Seyfor d.o.o.

Splošni pogoji ob prijavi na dogodke podjetja Seyfor d.o.o.

 

Splošno

S prijavo na določen dogodek podjetja Seyfor d.o.o., se posameznik strinja, da v celoti sprejema te splošne pogoje.

 

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Seyfor d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5383129 (v nadaljevanju besedila Seyfor d.o.o.) kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke, ki jih posameznik posreduje v obrazcu z namenom uporabniku zagotoviti prijavo na dogodek, za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja, oz. naročilo posnetka predavanja. Upravljavec ima imenovana pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na naslovu dpo@info-hisa.si
 
Posameznik je s temi splošnimi pogoji seznanjen, da bo podjetje Seyfor d.o.o. v obrazcu navedene osebne podatke po potrebi posredovalo tudi drugim osebam, ki sodelujejo pri izvedbi izobraževanja (predavatelj, prevoznik, ki zagotavlja prevoz na izobraževanje, ponudnik nočitvenih kapacitet, izvajalec izobraževanja ipd.). 
 
Podatke o posamezniku, ki se je prijavil na posamezen dogodek, lahko podjetje Seyfor, d.o.o. hrani v okviru hrambe podatkov na računih še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, podatke v zvezi s posameznim dogodkom še 5 let po izvedbi posameznega dogodka v skladu s splošnim zastaralnim rokom, opredeljenim v 346. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS št. 97/2007), oz. do preklica soglasja v primeru, če se posameznik strinja, da lahko podjetje Seyfor d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o novostih podjetja Seyfor d.o.o. preko elektronske pošte. 
 
Posameznik s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja in potrjuje, da je seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Zahteva za prenehanje ali omejitev obdelave osebnih podatkov za namene izvedbe izobraževanja se šteje za odjavo od izobraževanja ter se zanjo smiselno uporabljajo določila, ki so opredeljena v poglavju Udeležba na dogodku, plačilo in odjave.  

Osebni podatki, ki se obdelujejo v mobilni aplikaciji (velja samo za dogodek Seyforum - aplikacija Seyforum), so opredeljeni v izjavi o obdelavi osebnih podatkov znotraj aplikacije. Uporaba aplikacije za dogodek ni obvezujoča, ampak je prostovoljna. Z uporabo aplikacije se posameznik strinja z izjavo o obdelavi osebnih podatkov avtorja aplikacije (BMA Event), objavljeni v aplikaciji.
 
Pritožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko udeleženec posreduje nadzornemu organu v Sloveniji, ki je Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, ali nadzornemu organu v državi svojega stalnega prebivališča ali dela.

Podjetje Seyfor d.o.o. se trudi redno obveščati udeležence predavanj o izobraževalnih dogodkih s področja zakonodaje in programskih novosti, zato vam bomo na vaš e-naslov občasno posredovali obvestilo o dogodkih, ki bi vas utegnili zanimati. Od tovrstnih obvestil se lahko kadarkoli odjavite neposredno v e-poštnem sporočilu ali preko e-naslova info@poslovnium.si. 

 

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na seminarju v živo 

V okviru organizacije posameznega dogodka si podjetje Seyfor d.o.o. pridružuje pravico, da so podatki iz evidenčnih listov (ime, priimek, organizacija, iz katere posameznik prihaja) vidni tudi drugim udeležencem istega dogodka. Posameznik je seznanjen, da so podatki (ki se nanašajo nanj) iz evidenčnega lista dostopni tudi drugim udeležencem, ki se udeležijo izobraževanja ter se hkrati zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost osebnih podatkov, do katerih bo dostopil ob izpolnjevanju evidenčnega lista. Prijave na konference in ankete o zadovoljstvu z udeležbo na dogodku v živo se zbirajo preko Microsoftovih orodij. Microsoft osebne podatke obdeluje v ZDA.

 

Varovanje osebnih podatkov v aplikaciji Seyforum

Seyfor d.o.o. obiskovalcem seminarja omogoča uporabo aplikacije Seyforum, s pomočjo katere obiskovalec lahko prejema potisna sporočila, prikaza trenutne lokacije na zemljevidu in rezervacije sestankov. Obdelovalec osebnih podatkov v aplikaciji Seforum je BMA studio, računalniške storitve, Martin Jakše s.p. s podobdelovalci.

Za potrebe opcijskega prejemanja potisnih sporočil aplikacija ustvari t.i. Push Identifier, ki enolično identificira napravo, podatki pa se obdelujejo pri ponudniku OneSignal v ZDA. Za potrebe opcijskega prikaza lokacije, aplikacija zbira podatek o uporabnikovi lokaciji, ki je posredno – preko zahteve po prikazu območja zemljevida – posredovana ponudniku Google. Za rezervacijo sestankov aplikacija zahteva vpis e-poštnega naslova ter imena in priimka uporabnika, ki jih aplikacija hrani v Google Firebase; ti podatki se avtomatsko izbrišejo, če se kot uporabnik izpišete iz možnosti sestankov. Ponudnik Google osebne podatke obdeluje v ZDA. Oba podobdelovalca sodelujeta v EU-U.S. DPF.

 

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na spletnem seminarju

Seyfor d.o.o. omogoča, da je vsakemu zaposlenemu pri podjetju, ki se je udeležilo posameznega spletnega seminarja, v roku, določenem znotraj vabila na udeležbo določenega dogodka, omogočen ogled posnetka izobraževanja preko osebnega portala, če je tako navedeno v opisu dogodka. Seminar se izvaja in snema z orodjem Gotowebinar (LogMeIn, Inc.) ali WebinarGeek (WebinarGeek B.V). Do orodja dostopajo tudi podjetja Seyfor, d.o.o. Hrvaška in Srbija za namene izvajanja spletnih seminarjev. Osebni podatki udeležencev na posnetku niso vidni, razen, če se udeleženec z vprašanjem ali komentarjem neposredno vključi v seminar. Prisotnost na spletnem seminarju je lahko vidna tudi drugim prijavljenim udeležencem spletnega seminarja. Ankete o zadovoljstvu z udeležbo na spletnem dogodku se zbirajo preko Microsoftovih orodij ali orodja WebinarGeek. Microsoft osebne podatke obdeluje v ZDA. 

 

Avtorske pravice 

Udeleženci smejo posamezni posnetek spletnega seminarja ter ostalo prejeto gradivo, povezano z dogodkom (npr. literatura, gradiva, ipd.), uporabljati le za svoje lastne namene. Posnetki spletnih seminarjev ter prejeto gradivo, povezano z dogodkom, so avtorsko pravno zaščiteni v skladu z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev podjetja Seyfor d.o.o. V skladu s tem je prepovedano posredovanje, kopiranje, reproduciranje, spreminjanje ali prilagajanje posnetka spletnega seminarja razen v primeru izrecne odobritve s strani podjetja Seyfor d.o.o.

 

Fotografiranje posameznikov na dogodkih  

Posameznik je ob potrditvi teh splošnih pogojev seznanjen, da lahko podjetje Seyfor d.o.o. izvaja fotografiranje in snemanje dogodka ter te fotografije uporablja za namene objavljanja elektronskih novic na spletnih straneh podjetja Seyfor d.o.o., za objavljanje fotografij v fotogaleriji posameznega dogodka in socialnih profilih podjetja ter za namene pošiljanja e-novic v zvezi s posameznim dogodkom.  
 
Fotografiranje izvajamo skladno z našim zakonitim interesom dokumentiranja dogodkov in obveščanja javnosti skladno s 3. odstavkom 93. člena ZVOP-2. Kot posameznik pa lahko fotografiranju, snemanju ali objavi ugovarjate na naslovu info@poslovnium.si ali ob registraciji na dogodek.

 

Udeležba na dogodku, plačilo in odjave

Podjetje Seyfor d.o.o. vam bo račun za plačilo kotizacije izstavilo pred ali po zaključku dogodka. Odjave so mogoče pisno na info@poslovnium.si, in sicer najkasneje 4 dni pred pričetkom dogodka, razen če je v opisu dogodka navedeno drugače. Ob kasnejših odjavah si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo 30% vrednost kotizacije za administrativne stroške. V primeru prepozno sporočene odsotnosti (2 dni pred pričetkom ali na dan dogodka) iz kakršnih koli razlogov pa si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo celotno vrednost kotizacije. V primeru nepravočasno odjavljenega avtobusnega prevoza si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo dodatnih 30 € + DDV za stroške rezervacije mesta na avtobusu. 
      
V primeru odpovedi dogodka zaradi višje sile ali drugih nepričakovanih dejavnikov, se podjetje Seyfor d.o.o. zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času razpisalo seminarje s temami, ki so bile predvidene na dogodku. V kolikor to ne bo mogoče, bo povrnilo plačano kotizacijo v celoti, oziroma se z udeleženci dogovorilo za koriščenje katerega od drugih dogodkov v vrednosti plačane kotizacije. 
 
POMEMBNO: Za dogodek "XXL konferenca" oziroma "Seyforum" veljajo posebni pogoji odjav, ki so objavljeni v prijavnici na dogodek.

 

Odgovornost za morebitno škodo, ki je nastala posameznikom na dogodku

Posamezniki se udeležujejo posameznega dogodka upravljavca na lastno odgovornost ter s prijavo na dogodek (ki ga organizira Seyfor d.o.o.) izjavljajo, da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja dogodka ter obenem potrjujejo, da so bili seznanjeni z dejstvom, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem na dogodku oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti. Če v okviru izvajanja dogodka podjetje Seyfor d.o.o. krivdno povzroči posamezniku škodo, podjetje Seyfor d.o.o. ne odgovarja posamezniku za škodo, ki presega petkratnik plačila posameznega dogodka oz. do največ 1000 eurov. 
 
Gradiva, seminarji in posnetki seminarjev predstavljajo splošne situacije in lahko služijo zgolj kot okvir ali splošno vodilo pri proučevanju specifičnih (npr. davčnih, kadrovskih, pravnih) tematik. Gradivo je namenjeno zgolj izobraževanju in ne predstavlja pravnega oziroma davčnega nasveta. Podjetje Seyfor d.o.o. in avtorji gradiva oziroma seminarja ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale kot rezultat samostojnega udejstvovanja na podlagi predstavljenih informacij. Svetujemo vam, da se glede podrobnosti ali uporabe predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete neposredno na svetovalce.

 

Veljavnost

Ti splošni pogoji pričnejo veljati dne 11. 11. 2023