MENU Zapri

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede

Spoznajte pravne podlage in postopke za pravilno izvedbo napredovanja v javnem sektorju

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je bilo treba tudi v začetku leta 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti za preteklo leto. Postopek ocenjevanje oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2022 je bilo treba zaključiti do 15. marca 2023. Preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred pa je treba izvesti do 15.novembra 2023, javni uslužbenci pa bodo napredovali v višji plačni razred in plačo iz naslova napredovanja prejeli s 1. decembrom 2023, torej s plačo za december.  Da bo preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred izvedeno pravočasno, je treba pravočasno začeti ta postopek, kar je naloga predvsem kadrovskih delavcev pri delodajalcih javnega sektorja, ki morajo preveriti tako napredovalno obdobje kot tudi ocene oziroma število točk, potrebnih za napredovanje.

Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage in vsi potrebni postopki ter pravila za pravilno in zakonito izvedbo napredovanja, saj je pravilna določitev plačnega razreda podlaga za določanje plače tudi v naslednjih letih.

Termin webinarja: 17. oktober 2023 ob 9.00

 

Program

  • Pravne podlage za ocenjevanje in napredovanje
  • Kratek opomnik glede ocenjevanje delovne uspešnosti (postopek, kriteriji, preizkus ocene delovne uspešnosti)
  • Pogoji za napredovanje v višji plačni razred (napredovalno obdobje, potrebno število točk)
  • Preverjanja pogojev za napredovanje in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje (postopek in roki)
  • Akti in pravice iz naslova napredovanja (aneks h pogodbi o zaposlitvi, pravica do plače)

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (69 € + DDV)

Cena vključuje:

  • udeležbo na spletnem seminarju,
  • strokovno literaturo,
  • 60-dnevni dostop do posnetkov.