MENU Zapri

Poletni seminarji za uporabnike programa Saop

 • 31. 8.
 • Webinar

Za uporabnike programa Saop vsako poletje pripravljamo seminarje, namenjene celoviti osvežitvi znanja za delo s programom, spoznavanju novosti, posebnih postopkov ter obdelav.

Izobraževanja so zaradi svoje celovitosti in prikaza temeljnih postopkov namenjena tako novim, kot tudi izkušenim uporabnikom, saj na njih predstavljamo nekatere specifične oziroma redkeje uporabljene postopke v naših programih, uporabnike pa seznanimo s pomembnejšimi programskimi novostmi.

Letošnji poletni seminarji bodo potekali prek spleta, saj boste tako najlažje pridobili vse informacije, ki jih potrebujete za učinkovito uporabo programa. Naš cilj je, da predamo znanja, ki vam bodo olajšala delo med letom, poletni čas pa predstavlja obdobje, ko v svojih urnikih lažje najdemo tudi nekaj trenutkov za poglabljanje znanja.  

Spletne poletne seminarje si boste lahko ogledali na predvideni termin, ali pa kasneje v obliki posnetka, ko vam čas dopušča. Zavedamo se namreč, da je poletje tudi čas zasluženega oddiha, zaradi česar vam želimo dostopnost do vsebin kar se da prilagoditi in poenostaviti. 

 

Prednosti udeležbe na poletnih seminarjih Saop za vašo organizacijo:

 • Celovita osvežitev znanja iz uporabe programa Saop za vse zaposlene - zajete so vse temeljne funkcionalnosti programa – obračun plač, kadrovska evidenca, knjigovodstvo, trgovina in nabava. 
 • Spoznavanje novih, specifičnih postopkov za pohitritev in poenostavitev dela. 
 • Dostopnost od kjerkoli in kadarkoli za vse zaposlene v vaši organizaciji - v primeru dopustov, si posnetke lahko ogledate kasneje, ko vam čas dopušča. 
 • 120-dnevni dostop do posnetkov in možnost večkratnega ogleda bo prišla prav vašim zaposlenim tudi v kasnejšem, jesenskem obdobju. 
 • Prilagodljivost – ob prijavi izberete paket glede na vaše želje in potrebe (module programa, ki jih uporabljate). 

 

Program

MODUL 1: Plače in Kadri

Obračun plač zaposlenim: 17. 7. od 9.00 - 11.00

 • Izvedba poračuna regresa za letni dopust (popravek REK-O obrazca in priprava poračunov v programu) 
 • Postopek vnosa kreditodajalca in kredita na zaposlenega 
 • Uvoz s čarovnikom (Obračun plač zaposlenim, Redna delovna uspešnost)  
 • Priprava ločenega obračuna redne delovne uspešnosti (ločeno od obračuna plač) 
 • Uporaba različnih analiz v programu za obračun plač 
 • Prikaz obračuna odpravnine nad uredbo (za gospodarstvo) 
 • Prikaz obračuna jubilejne nagrade nad uredbo (za gospodarstvo) 
 • Vnos novega zaposlenega v javnem sektorju (osnovni podatki za obračun plač, osnove, sindikat,...) 
 • Vzporedni obračuni v javnem sektorju (v primeru popravka plačnega razreda, redna delovna uspešnost in osnova za nadomestila, ...) 
 • Prikaz obračuna odpravnine nad uredbo (za javni sektor) 
 • Prikaz obračuna jubilejne nagrade nad uredbo (za javni sektor) 
 • Priprava obračuna redne delovne uspešnosti (za javni sektor) 

Kadrovska evidenca: 23. 7. od 9.00 - 10.30

 • Obrazci e-VEM 
 • Uporaba analiz v programu Kadrovska evidenca 
 • Delo z dokumenti – dodajanje v eRegistrator 
 • Dogodki zaposlenih – izobraževanje 
 • Dogodki zaposlenih – varstvo pri delu 
 • Dogodki zaposlenih – zdravniški pregled  
 • Vnos pretekle delovne dobe (za javni sektor) 
 • Vnos pretekle delovne dobe (za gospodarstvo) 

Registracija časa, Potni nalogi in Drugi osebni prejemki: 25. 7. od 9.00 - 9.40 

 • Vnos zaposlenega v registracijo časa 
 • Vnos vodje v registracijo časa 
 • Vnos zaposlenega v mojINFO 
 • Obračun potnega naloga in prenos v Obračun plač zaposlenim 
 • Potrjevanje potnih nalogov 
 • Vnos nove pogodbe in pripadajočih dajatev (kopiranje iz pogodb) v programu Drugi osebni prejemki. 

 

MODUL 2: Knjigovodstvo

Opominjanje: 18. 7. od 9.00 - 9.30

 • Stopenjsko opominjanje
 • Združen opomin
 • Pošiljanje opomina po e-pošti

Avtomatizmi v knjigovodstvu: 30. 7. od 9.00 - 9.45

 • Uvoz dolga na stranko
 • Pošiljanje opominov, izpis odprtih postavk in PP specifikacije po elektronski pošti
 • Dodatno kontiranje na bančnem izpisku

Prenovljena Knjiga prejetih računov: 20. 8. ob 9.00

 • Vnos, uvoz računov
 • OLAP analize
 • Prenos računa v drugo knjigo
 • Uvoz knjižb iz Excela
 • Povezovanje računa s prejemi v Materialnem skladiščnem poslovanju
 • Vnos ali povezava osnovnega sredstva

Osnove DDV: 22. 8. od 9.00 - 9.45

 • Ročni vnos zapisa v DDV
 • OLAP pregledi in izpisi knjig
 • Obračun DDV-ja
 • Knjiženje temeljnice DDV

Osnovna sredstva: 27. 8. od 9.00 - 10.30

 • Vnos osnovnega sredstva / drobnega inventarja
 • Menjava nahajališča, stroškovnega mesta pri osnovnem sredstvu in drobnem inventarju
 • Izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja med letom in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo
 • Začasni in dokončni obračun amortizacije
 • Knjiženje amortizacije v Dvostavno Knjigovodstvo

Kompenzacije in pregled knjiženja: 29. 8. od 9.00 - 10.00

 • Osnove OLAP analiz
 • Priprava storno knjižb
 • Izvoz za revizorja
 • Združeni pregled

 

MODUL 3: Trgovina in nabava

Mojpos: 8. 8. ob 9.00 

 • Mojpos kot nov način vnosa računov v Trgovini na drobno
 • Prijava z uporaba PIN-a ali NFC tehnologije
 • Vnos novega računa
 • »parkiranje« računa
 • Stornirajne računa
 • Prodaja in koriščenje darilnih bonov
 • Delo na terenu brez internetne povezave

Proces nabave: 23. 8. ob 9.00

 • Naročanje dobavitelju (potrjevanje naročil, pošiljanje naročil po mailu)
 • Avtomatsko kreiranje naročil dobavitelju (avtomatska izdelava naročilnic za blago, ki ga nimamo na zalogi, naročanje najugodnejšemu dobavitelju)
 • Minimalne zaloge (avtomatsko naročanje artiklov pod minimalno zalogo, izračun minimalnih zalog)
 • Neustrezno napovedana zaloga
 • Oblikovanje izpisa in prikaz postopa zajema podpisa na primeru dobavnice

Prodajni proces: 28. 8. ob 9.00

 • Predračun (priprava preglednega predračuna, uporaba cenikov in popustov za kupce)
 • Dobava blaga kupcu (delna dobava ali dobava v celoti)
 • Komunikacija s kupcem (potrditev dobave kupcu na e-mail, eDobavnica)
 • Račun (zbirni račun, eRačun)

Temeljnica porabe: 30. 8. ob 9.00

 • Izdajo blaga iz materialnega skladišča (porabo) je potrebno ustrezno knjižiti (prenesti v Dvostavno knjivodostvo). Z ustreznimi nastavitvami vam program Saop pripravi temeljnico, ki jo enostavno preneste v posredno knjiženje.
 • Nastavitve za enostavne temeljnice
 • Nastavitve za kompleksne temeljnice
 • Prikaz prenosa
 • Kontrola prenosa

Temeljnica izdanih računov: 30. 8. ob 13.00

 • Prenos izdanih računov iz Fakturiranja v Dvostavno knjigovodstvo
 • Nastavitve knjiženja
 • Uporaba knjižnih skupin
 • Priprava datoteke za zunanje računovodstvo

Predavatelji

Kotizacija

Vsi moduli:

250 € + DDV

Cena vključuje:

 • Neomejeni dostop do vseh modulov poletnih seminarjev (Plače in kadri, Knjigovodstvo, Trgovina in nabava).
 • Neomejeno število udeležencev iz vaše organizacije (potrebna je prijava vseh udeležencev).
 • 120-dnevna razpoložljivost posnetkov za kasnejše utrjevanje znanja.

2 modula:

190 € + DDV

Cena vključuje:

 • Dostop do 2 modulov poletnih seminarjev po vaši izbiri.
 • Neomejeno število udeležencev iz vaše organizacije za izbrana sklopa (potrebna je prijava vseh udeležencev).
 • 120-dnevna razpoložljivost posnetkov za kasnejše utrjevanje znanja.

1 modul:

120 € + DDV

Cena vključuje:

 • Dostop do 1 modula poletnih seminarjev po vaši izbiri.
 • Neomejeno število udeležencev iz vaše organizacije za izbrani sklop (potrebna je prijava vseh udeležencev).
 • 120-dnevna razpoložljivost posnetkov za kasnejše utrjevanje znanja.