MENU Zapri

Poletni seminarji Saop

Najbolj celovita osvežitev znanja za uporabnike programa Saop

V poletnih mesecih za uporabnike programa Saop že več let zapored pripravljamo osvežitvene poletne seminarje. Cilj poletnih izobraževanj je seznanitev s temeljnimi postopki za učinkovito rabo programa, predstavitev novosti in pogosto spregledanih trikov v programu. Poletni seminarji zaradi svoje celovitosti predstavljajo odlično priložnost za podrobneje spoznavanje programa, zato udeležbo priporočamo tako novejšim kot izkušenejšim uporabnikom, ki bi želeli poglobiti svoje znanje in spoznati novosti.

 

Zakaj izbrati poletne seminarje?

Na letošnjih poletnih seminarjih se bomo vsebinsko poglobili v knjigovodske in trgovske module programa Saop. Udeležbo tako priporočamo vsem uporabnikom, ki delate z moduli Dvostavno knjigovodstvo, Osnovna sredstva, DDV, Knjiga prejetih računov, Naročanje dobaviteljem in kupcev ter Fakturiranje. Poleg osvežitve poznavanja specifičnih postopkov, bomo posebno pozornost namenili pogosto spregledanim funkcionalnostim in novostim.

Poleg udeležbe v živo (prijavite se lahko neomejeno v sklopu izbranega paketa - izberete tiste termine, ki vam najbolj odgovarjajo) s prijavo na poletne seminarje prejmete tudi dostop do paketa posnetkov webinarjev, ki smo jih izvajali v zadnjih mesecih. Menimo, da vam bo dodatna vsebina koristila pri poglabljanju znanja, za učinkovito delo med letom.

 

Termini in teme:

 • 27. 7. (Žalec, Hotel A)
 • 23. 8. (Žalec, Hotel A)
 • 24. 8. (Izola, Cliff Hotel & Spa - Belvedere)
 • 30. 8. (Ljubljana, GZS)

Trajanje posameznega termina: od 9.00 do 13.00

Na vsakem terminu bosta potekali sočasno 2 predavanji - Knjigovodstvo (predavalnica 1) ter Trgovina in nabava (predavalnica 2). Ker se zavedamo, da smo v obdobju dopustov in spremljanje v živo ne bo vedno mogoče, vam dajemo priložnost, da neomejeno izbirate med ponujenimi termini.

 

Vsebina:

Knjigovodstvo

Primerno za uporabnike modulov Dvostavno knjigovodstvo, Osnovna sredstva, DDV, Knjiga prejetih računov.

Predavateljici: Nina Remškar, Mirjana Antić Damjanović

Vsebina:

 

Kompenzacije

 • Priprava medsebojnih kompenzacij
 • Potrditev kompenzacij
 • Knjiženje kompenzacij

Temeljnica amortizacije v Osnovnih sredstvih (knjiženje nabave, odpisov, amortizacije)

 • Nastavitve temeljnice
 • Priprava temeljnice
 • Knjiženje temeljnice

Temeljnica DDV

 • Pregled temeljnice in nastavitve knjiženja
 • Knjiženje temeljnice v DK

Hitri pregled

 • Nastavitve zbirov
 • Priprava podatkov po zamudah
 • Analize in izpisi podatkov

Prenovljeni Prejeti računi

 • Prikaz povezave z OSD
 • Prikaz povezave z MSP
 • Uvoz knjižb iz excela na prejeti račun

OLAP analize

 • Priprava podatkov
 • Pregled osnovnih funkcij OLAP-a
 • Izvozi in izpisi

 

Trgovina in nabava

Udeležbo priporočamo uporabnikom modulov Naročila dobaviteljem in kupcev, Fakturiranje ter Materialno skladiščno poslovanje, ki svoje delo opravljajo kot nabavni referent, poslovni sekretar za izdane račune, knjigovodja ali računovodja.

Predavatelji: Marjan Obreza, Primož Narobe

 

Ne glede na to ali našo rešitev uporabljate že več let ali zgolj kratek čas boste z obiskom tega predavanja pridobili nova znanja za vsakodnevno delo. Ob predstavitvi primerov v programu bo možnost zastavljanja vprašanj tudi za vaše konkretne situacije. Na dogodku se bomo dotaknili sledečih tem:

Naročanje izvedbenih storitev dobaviteljem ter materiala in blaga na zalogo

Postopek nabave bo predstavljen preko programa Dobavitelji in kupci in povezanih modulov. Spoznali boste:

 • Kako urediti šifrant artiklov za hitrejše in lažje naročanje ter v izogib napakam.
 • Šifrant dobaviteljev (strank) vsebuje ključne podatke za enostavno naročanje. Jih poznate?
 • Ureditev cenikov za nabavo (pogodbeni ceniki) za hitrejšo pripravo naročila ter oddajo najugodnejšemu dobavitelju.
 • Evidentiranje interne porabe s pomočjo Internih naročil. S celovitim pogledom nad potrebami je omogočena avtomatska priprava naročil dobaviteljem.
 • Kako delujejo signalne in minimalne zaloge v programu Saop?
 • Potrjevanje naročil dobaviteljem prek odgovornih oseb

 

»Popolni« izdani računi in priprava temeljnice

Kateri podatki so lahko sestavni del izdanega računa? Številni podatki na izdanem računu se ne odražajo zgolj na izpisu za kupca. Pomembni so tudi  za preglede in poslovno odločanje na podlagi podatkov iz glavne knjige. Kako do »popolnih« izdanih računov?

 • Ureditev pravilnih nastavitev knjiženja za izdane račune za odloženo plačilo (modul Fakturiranje).
 • Nastavitev knjiženja že plačanih računov in knjiženje za izdane račune v Gotovinski prodaji, dnevni izkupiček.
 • Šifrant knjižnih skupin – rešitev za pripravo temeljnice po kontnem planu.
 • Praktični primeri priprave temeljnice izdanih računov do Dvostavnega knjigovodstva in modula Davka na dodano vrednost.

 

Knjiženje zalog, priprava temeljnice nabave in porabe

Evidentiranje zalog v pomožne knjigovodske evidence, kot jih zagotavlja modul Materialno skladiščno poslovanje v programu Saop, je potrebno evidentirati tudi v glavni knjigi. Spoznali boste, kako se v Materialno skladiščnem poslovanju pripravi temeljnico za Dvostavno knjigovodstvo, da bodo poslovni dogodki ustrezno evidentirani:

 • Šifrant artiklov (vključuje nastavitve kontov povezanih s temeljnico za zaloge).
 • Konto porabe / konto stroška izdaje / konto odhodka (del dogodka izdaje na kartici artikla). Poskrbimo, da bo podatek pravilno evidentiran in se bo samodejno predlagal pravi z ustreznimi nastavitvami.
 • Šifrant knjižnih skupin (omogoča podrobne nastavitve za pripravo ustrezne knjižbe v dvostavno knjigovodstvo ne glede na »razvejanost« kontnega plana do podrobnih analitik).
 • Za najzahtevnejše uporabnike - dodatne nastavitve izjem pri pripravi temeljnice zalog za nabavo in porabo.
 • Praktični primeri priprave temeljnice nabave in porabe v Dvostavno knjigovodstvo.

 

 

BONUS: Paket posnetkov za dodatno utrjevanje znanja

Udeleženci poletnih seminarjev boste dodatno prejeli še paket posnetkov najbolj obiskanih spletnih seminarjev za utrjevanje znanja iz uporabe programa Saop. Vsebina posnetkov:

 1. Fakturiranje od A do Ž,
 2. Obračun eBol in oddaja refundacijskih zahtevkov v sistem eNdm,
 3. Hitra osvežitev znanja iz uporabe Kadrovske evidence,  
 4. Obračun storitev (vrtci in šole).

 

Predavatelji

Kotizacija

2 osebi iz vaše organizacije

Cena vključuje:

 • Neomejeno izbiro terminov poletnih seminarjev (do 2 osebi iz vaše organizacije),
 • Strokovno gradivo,
 • Dodatni posnetki webinarjev za utrjevanje znanja (za zaposlene v vaši organizaciji),
 • Pogostitev.

4 osebe iz vaše organizacije

Cena vključuje:

 • Neomejeno izbiro terminov poletnih seminarjev (do 4 osebe iz vaše organizacije),
 • Strokovno gradivo,
 • Dodatni posnetki webinarjev za utrjevanje znanja (za zaposlene v vaši organizaciji),
 • Pogostitev.

5 in več oseb iz vaše organizacije

Cena vključuje:

 • Neomejeno izbiro terminov poletnih seminarjev (5 in več oseb iz vaše organizacije),
 • Strokovno gradivo,
 • Dodatni posnetki webinarjev za utrjevanje znanja (za zaposlene v vaši organizaciji),
 • Pogostitev.