MENU Zapri

Osnovna sredstva in drobni inventar v programu Saop: posnetki

Poglobljeno o Osnovnih sredstvih, drobnem inventarju in inventuri v programu Saop

Pravne osebe, samostojni podjetniki, zavodi in druge institucije so dolžne uskladiti podatke, zapisane v poslovnih knjigah, z dejanskimi stanjem, ki se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev. Redni letni popis se izvrši enkrat letno.

Za uporabnike programa Saop smo v oktobru izvajali serijo webinarjev (v več sklopih), na katerih smo predstavili delo z osnovnimi sredstvi, drobnim inventarjem, predvsem pa inventuro osnovnih sredstev. Za vse, ki se seminarjev niste uspeli udeležiti, sedaj omogočamo naročilo posnetkov. Vsebina posnetkov vam bo olajšala izvedbo inventure ter delo z osnovnimi sredstvi, predstavljeni so postopki za hitro in natančno izvedbo inventure, kdaj je najbolj priporočljivo narediti arhiv podatkov ter kako ukrepati v primeru napak.

Vsebina posnetkov: 

  1. sklop: Od vnosa do obračuna osnovnih sredstev
  2. sklop: Kako si olajšati delo z osnovnimi sredstvi?
  3. sklop: Inventura v osnovnih sredstvih (ročna in s terminali)

 

Predavatelji

Kotizacija

3 sklopi (149 € + DDV)

Cena vključuje:

  • 60-dnevni dostop do posnetkov.
  • strokovno gradivo (navodila za uporabo programa).

2 sklopa po vaši izbiri (129 € + DDV)

Cena vključuje:

  • 60-dnevni dostop do 2 posnetkov po vaši izbiri.
  • strokovno gradivo za izbrana sklopa (navodila za uporabo programa).

1 sklop po vaši izbiri (89 € + DDV)

Cena vključuje:

  • 60-dnevni dostop do 1 posnetka po vaši izbiri.
  • strokovno gradivo za izbran sklop (navodila za uporabo programa).