MENU Zapri

Osnovna sredstva in drobni inventar v programu Saop

Poglobljeno o Osnovnih sredstvih, drobnem inventarju in inventuri v programu Saop

Pravne osebe, samostojni podjetniki, zavodi in druge institucije so dolžne uskladiti podatke, zapisane v poslovnih knjigah, z dejanskimi stanjem, ki se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev. Redni letni popis se izvrši enkrat letno.

Za uporabnike programa Saop smo v oktobru izvajali serijo seminarjev (v 4. sklopih), na katerih smo predstavili delo z osnovnimi sredstvi, drobnim inventarjem, predvsem pa inventuro osnovnih sredstev. Na seminarjih ste spoznali, kako inventuro izvesti kar se da hitro in natančno, kdaj je najbolj priporočljivo narediti arhiv podatkov ter kako ukrepati v primeru, da se je poknjižila napačna inventura.

Vsebina posnetkov:

 1. sklop: Računovodska in davčna obravnava osnovnih sredstev
 2. sklop: Od vnosa do obračuna osnovnih sredstev
 3. sklop: Kako si olajšati delo z osnovnimi sredstvi?
 4. sklop: Inventura v osnovnih sredstvih (ročna in s terminali)

 

Program

torek, 17.10.2023

od 9.00 do 11.00 | 1. sklop: Računovodska in davčna obravnava osnovnih sredstev

Ob zaključku davčnega leta organizacije običajno poskrbijo za popis sredstev, med katera sodijo tudi osnovna sredstva. Osnovna sredstva lahko predstavljajo pomemben del sredstev organizacije, zato je dobro, da poznamo računovodske in davčne posledice morebitnih odpisov ali pa primanjkljaja osnovnih sredstev. Na seminarju bomo odgovorili na najpogostejša vprašanja in dileme, kot so:

 • Ali je popis (inventura) osnovnih sredstev izbira, ali obveza posamezne organizacije?
 • Kako poteka popis osnovnih sredstev?
 • Kakšen je pomen delovanja notranjih kontrol?
 • Kako kontroliramo stanje v registru osnovnih sredstev s stanjem v glavni knjigi?
 • Kakšna je računovodska obravnava manjka osnovnih sredstev in odpisa neuporabnih osnovnih sredstev?
 • Kakšne so davčne posledice manjka in odpisa osnovnih sredstev (DDV, DDPO in dohodnina)?

sreda, 18.10.2023

od 9.00 do 11.00 | 2. sklop: Od vnosa do obračuna osnovnih sredstev

Drugi sklop je namenjen vsem, ki se ukvarjate z osnovnimi sredstvi v programu Saop – tistim, ki se šele uvajate v delo, kot tudi tistim, ki potrebujete osvežitev za delo s programom OSD (Osnovna sredstva) in bi radi spoznali vse neodkrite in nove funkcionalnosti omenjenega modula.

 • Pregled šifrantov osnovnih sredstev
 • Vnos osnovnega sredstva / drobnega inventarja
 • Kopiranje osnovnih sredstev in hkratni vnos več kosov
 • Razlika med tipom O (osnovno sredstvo) in tipom D (drobni inventar)
 • Menjava nahajališča, SM pri osnovnem sredstvu in drobnem inventarju. Na kaj moramo biti pozorni ko prenašamo drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče. Vnos nove nabave pri drobnem inventarju in povečanje vrednosti pri osnovnem sredstvu.
 • Izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja med letom in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo.
 • Začasni in dokončni obračun amortizacije. Kako zaženemo in pobrišemo obračun amortizacije.

sreda, 25.10.2023

od 9.00 do 11.00 | 3. sklop: Kako si olajšati delo z osnovnimi sredstvi?

V tretjem sklopu vam bomo pokazali vse neodkrite funkcionalnosti osnovnih sredstev. Pogledali si bomo tudi novosti, ki ste jih morda spregledali. Osvojili boste tudi osnovne funkcije OLAP analiz in spoznali vse prednosti le-teh. Pogledali si bomo tudi kako lahko hitro in enostavno prekontrolirate podatke v osnovnih sredstvih. Spoznali boste novo temeljnico za knjiženje amortizacije, nabave in odpisov osnovnih sredstev.
 

 • Kako najhitreje prenesemo vsa osnovna sredstva ali drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče (ali SM, SN)? Kako opazimo napačne prenose DI v registru, ter kako jih popravimo?
 • Menjava amortizacijske stopnje in amortizacijske skupine
 • Kontrola amortizacijske stopnje - Kako vemo po kateri stopnji nam program računa amortizacijo (razlika med stopnjo amortizacije in amortizacijsko skupino)
 • Prednosti OLAP analiz v osnovnih sredstvih (naučimo se osnovnih in najpogostejših funkcij OLAP analiz)
 • Kje imamo OLAP analize in katere podatke lahko pregledujemo, izpisujemo, izvažamo?
 • Kontrole v osnovnih sredstvih (kontrola usklajenosti, kontrola stanja)
 • Kje dobimo izpis vseh novih nabav in izločitev
 • Nastavitve knjiženja amortizacije, nabave in odpisov
 • Pregled temeljnice pred knjiženjem v DK
 • Knjiženje

petek, 27.10.2023

od 9.00 do 11.00 | 4. sklop: Inventura v osnovnih sredstvih (ročna in s terminali)

V četrtem sklopu vam bomo pokazali konkreten postopek inventure v programu Saop. Spoznali boste kako pravilno ročno vnesti inventuro osnovnih sredstev in sam postopek inventure z ročnimi terminali, da bo vaša inventura potekala hitro, natančno ter učinkovito. Pogledali si bomo tudi vse novosti v programu pri inventuri.


Ročni vnos inventure:

 • Kje izpišemo popisne liste?
 • Naša priporočila za vnos inventure v program s pomočjo preglednice inventure ali direktno na osnovno sredstvo oz. drobni inventar
 • Kako najhitreje uredimo inventuro v preglednici in katerih pravil se moramo držati?
 • Izpis inventurnega elaborata
 • Kako knjižimo inventurne razlike in kako naredimo kontrole po knjiženju?

 
Inventura z ročnimi terminali:

 • Hitro in enostavno oblikovanje etiket v programu Osnovna sredstva
 • Urejanje nastavitev za izvoz in uvoz podatkov na ročni terminal
 • Priprava preglednice inventure
 • Uvoz inventure in odpisov iz ročnega terminala
 • Zamenjava nahajališč in SM pri osnovnih sredstvih in drobnemu inventarju.

Predavatelji

Kotizacija

Akcija 3=4: vsi sklopi (179 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na vseh sklopih webinarja,
 • strokovna literatura za vse sklope,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov.

2 sklopa po vaši izbiri (129 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 2 sklopih po vaši izbiri,
 • strokovna literatura za oba sklopa po vaši izbiri,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov.

1 sklop po vaši izbiri (89 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 2 sklopih po vaši izbiri,
 • strokovna literatura za oba sklopa po vaši izbiri,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov.