MENU Zapri

DDV pri poslovanju s tujino

Vpetost podjetij v mednarodno okolje zahteva dobro poznavanje pravil obdavčitve z DDV-jem.

Pri mednarodnih transakcijah je pomembno, da zavezanci ločijo med blagom in storitvami. V naslednjem koraku je potrebno pravilno določiti kraj obdavčitve. Šele v sklepnem delu DDV analize lahko zavezanec presoja, ali je določena transakcija obdavčena, kakšno DDV stopnjo uporabiti in od katere vrednosti obračunati DDV.

V aprilu pripravljamo spletni seminar v 2 sklopih, na katerem vam bo davčna svetovalka Mojca Mueller predstavila specifike DDV pri poslovanju s tujino. Na prvem sklopu bodo predstavljene specifike transakcij s storitvami, na drugem pa transakcije z blagom.

 

 

Program

1. SKLOP: TRANSAKCIJE S STORITVAMI
Termin spletnega seminarja: 24. april 2023 od 9.00 do 11.00
Vsebina:

 • Kako DDV zakonodaja definira storitve?
 • Kraj obdavčitve pri transakcijah s storitvami
 • Splošna pravila o kraju obdavčitve (25. člen ZDDV-1) vs. posebna pravila (26. -30.e člen ZDDV-1)
 • Kako je potrebno razumeti splošno pravilo po 25. členu ZDDV-1?
 • Kako so opredeljeni pojmi sedež dejavnosti, SPE, stalno ali običajno prebivališče?
 • Opredelitev prejemnika storitve
 • Pregled posebnih pravil o kraju obdavčitve storitev na praktičnih primerih
 • Posebnosti malih davčnih zavezancev pri mednarodnih transakcijah

 
2. SKLOP: TRANSAKCIJE Z BLAGOM
Termin spletnega seminarja: 26. april 2023 od 9.00 do 11.00
Vsebina:

 • Kako DDV zakonodaja definira blago?
 • Kraj obdavčitve pri transakcijah z blagom
 • Dobava blaga v EU
 • Pridobitev blaga iz EU
 • Tristranski posli
 • Brezplačni prenosi blaga med državami EU
 • Skladiščenje na odpoklic v EU
 • Dobava blaga z montažo
 • Uvoz blaga iz tretjih držav (postopek 40)
 • Uvoz blaga iz tretjih držav in dobava blaga v EU (postopek 42)
 • Izvoz blaga iz EU (postopek 10)
 • Posebnosti malih davčnih zavezancev pri mednarodnih transakcijah

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (oba sklopa)

 • spremljanje webinarja v živo (oba sklopa),
 • strokovna literatura in
 • 30-dnevni dostop do posnetkov.

1. sklop: Transakcije s storitvami

 • spremljanje webinarja v živo,
 • strokovna literatura in
 • 30-dnevni dostop do posnetka.

2. sklop: Transakcije z blagom

 • spremljanje webinarja v živo,
 • strokovna literatura in
 • 30-dnevni dostop do posnetka.