MENU Zapri

DDV pri poslovanju s tujino (storitve in blago)

V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu je razumevanje in uporaba davčnih pravil zahteven podvig. Podjetja in računovodje, ki so vpeti v mednarodno poslovanje, potrebujejo ključna znanja in orodja, da uspešno upravljajo z izzivi DDV zakonodaje.

V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu je razumevanje in uporaba davčnih pravil zahteven podvig. Z vidika DDV-ja je pri mednarodnih transakcijah pomembno, da zavezanci ločijo med blagom in storitvami. V naslednjem koraku je potrebno pravilno določiti kraj obdavčitve. Šele v sklepnem delu DDV analize pa presojamo, ali je določena transakcija obdavčena, kakšno DDV stopnjo uporabiti in od katere vrednosti obračunati DDV.

Za lažje razumevanje DDV pravil pri poslovanju stujino, za vas v mesecu aprilu pripravljamo dva webinarja, kjer bomo razjasnili osnovne koncepte obdavčitve storitev in blaga z DDV.

 

Termini:

 • Transakcije z blagom, 16. 4. 2024 od 9.00 do 12.00
 • Transakcije s storitvami, 18. 4. 2024 od 9.00 do 12.00

Program

1. SKLOP: TRANSAKCIJE Z BLAGOM
Termin spletnega seminarja: 16. april 2023 od 9.00 do 12.00

Na seminarju boste spoznali, kako DDV zakonodaja opredeljuje blago in določa kraj obdavčitve pri transakcijah z blagom. Seminar bo pokril širok nabor tem, od dobave in pridobitve blaga znotraj EU, tristranskih poslov, zaporednih dobav, do prodaje blaga na daljavo preko spletnih trgovin in platform, kot je Amazon. Dodatno bomo obravnavali tudi postopke, povezane z uvozom in izvozom blaga, vključno s posebnostmi, ki veljajo za male davčne zavezance pri mednarodnih transakcijah.

Vsebina:

 • Kako DDV zakonodaja definira blago?
 • Kraj obdavčitve pri transakcijah z blagom
 • Dobava blaga v EU
 • Pridobitev blaga iz EU
 • Tristranski posli in zaporedne dobave
 • Brezplačni prenosi blaga med državami EU
 • Prodaja blaga na daljavo (prodaja preko lastne spletne trgovine in Amazona)
 • Dobava blaga z montažo
 • Uvoz blaga iz tretjih držav (postopek 40)
 • Uvoz blaga iz tretjih držav in dobava blaga v EU (postopek 42)
 • Izvoz blaga iz EU (postopek 10)
 • Posebnosti malih davčnih zavezancev pri mednarodnih transakcijah

2. SKLOP: TRANSAKCIJE S STORITVAMI
Termin spletnega seminarja: 18. april 2023 od 9.00 do 12.00

Na seminarju boste spoznali definicijo storitve po DDV zakonodaji in pomen kraja obdavčitve v DDV sistemu. Poseben poudarek bo na splošnih pravilih o kraju obdavčitve storitev, kot jih določa 25. člen ZDDV-1, ter na posebnih pravilih, ki so opredeljena od 26. do 30.e člena ZDDV-1. Udeleženci boste pridobili razumevanje ključnih pojmov, kot so sedež dejavnosti, stalno ali običajno prebivališče, in opredelitev prejemnika storitve, skupaj s pregledom posebnih pravil o kraju obdavčitve storitev na praktičnih primerih. Seminar bo prav tako osvetlil posebnosti, ki veljajo za male davčne zavezance pri mednarodnih transakcijah s storitvami.

Vsebina:

 • Kako DDV zakonodaja definira storitve?
 • Kraj obdavčitve pri transakcijah s storitvami
 • Splošna pravila o kraju obdavčitve (25. člen ZDDV-1) vs. posebna pravila (26. -30.e člen ZDDV-1)
 • Kako je potrebno razumeti splošno pravilo po 25. členu ZDDV-1?
 • Kako so opredeljeni pojmi sedež dejavnosti, SPE, stalno ali običajno prebivališče?
 • Opredelitev prejemnika storitve
 • Pregled posebnih pravil o kraju obdavčitve storitev na praktičnih primerih
 • Posebnosti malih davčnih zavezancev pri mednarodnih transakcijah

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (oba sklopa)

 • spremljanje webinarja v živo (oba sklopa),
 • strokovna literatura in
 • 30-dnevni dostop do posnetkov.

1. sklop: Transakcije z blagom

 • spremljanje webinarja v živo,
 • strokovna literatura in
 • 30-dnevni dostop do posnetka.

2. sklop: Transakcije s storitvami

 • spremljanje webinarja v živo,
 • strokovna literatura in
 • 30-dnevni dostop do posnetka.