MENU Zapri

Poletni seminarji Minimax (posnetki)

Najbolj celovita osvežitev znanja za uporabnike programa Minimax

V mesecu juliju za uporabnike Minimaxa že več let zapored pripravljamo osvežitvene poletne seminarje. Cilj poletnih izobraževanj je podrobnejša seznanitev s temeljnimi postopki za učinkovito rabo programa, predstavitev novosti in pogosto spregledanih trikov v programu Minimax. Poletni seminarji Minimax zaradi svoje celovitosti predstavljajo odlično priložnost za podrobneje spoznavanje programa - naročilo posnetkov letošnjih webinarjev zato priporočamo tako novejšim kot izkušenejšim uporabnikom, ki bi želeli poglobiti svoje znanje.

 

Zakaj naročiti posnetke poletnih seminarjev?

Letošnje seminarje smo razdelili na 4 sklope, na katerih smo predstavili vse od osnovnih nastavitev, specifičnih postopkov (obračuna plač, knjigovodstva, nabave, prodaje) do pregledov in analiz v programu Minimax. Zadnji posnetek pa je namenjen novim uporabnikom (začetnikom) - za enostavno in hitro uvajanje v delo z Minimaxom.

Praktični prikaz uporabe Minimaxa smo nadgradili z vsebinskimi iztočnicami (zakonodajo). Z naročilom na vse sklope prejmete več kot 8 ur izobraževalnih vsebin.

 

Vsebina posnetkov

 1. sklop: Obračun plače in povračila stroškov
 2. sklop: Nabava, prodaja in vodenje zalog v Minimaxu
 3. sklop: Knjiženje in pregledi knjigovodstva v Minimaxu
 4. sklop: Uvod v delo z Minimaxom

Posnetke boste prejeli na vaš e-naslov skupaj z gradivom po oddaji naročila.

 

Program

sobota, 30.09.2023

| 1. sklop: Obračun plače in povračila stroškov

Predavata: Mateja Krapež in Irena Kamenščak

Vsebina:

 • Vnos in urejanje podatkov o zaposlenemu.
 • Postopek obračuna plače:
  • delovno pravna definicija plače,
  • nadomestilo plače,
  • pomembnost kolektivnih pogodb za določitev delovno pravne pravice,
  • priprava obračuna v Minimaxu.
 • Obračun prispevkov zasebnika:
  • pravna podlaga za določitev osnove,
  • postopek obračuna prispevkov v Minimaxu.
 • Regres za letni dopust:
  • povezanost regresa za letni dopust in letnega dopusta,
  • krajši/polni delovni čas in vpliv na višino regresa,
  • pravilo sorazmernosti pravice do regresa za letni dopust,
  • Obračun regresa v Minimaxu.
 • Uporabni pregledi
 • Potni nalogi:
  • obveznost pisanja potnih nalogov,
  • pravilo verodostojne listine,
  • potni nalogi v Minimaxu.
 • Posebnosti:
  • splošno pravilo čakanja na delo po ZDR-1,
  • skrajšani/polovični delovni čas,
  • določanje osnove za obračun nadomestila plače - refundacija,
  • možnost pridobivanja podatka za osnovo refundacije,
  • napoteni delavci, REK-O in napotitve (spremenjena pravila poročanja).

| 2. sklop: Nabava, prodaja in vodenje zalog v Minimaxu

Predavata: Maja Rajer Obid in Metka Šinigoj

Vsebina:

 • Nastavitve pred začetkom vodenja zalog (nastavitve skladišča, nastavitve artikla).
 • Naročilo in vnos prejema blaga dobavitelja.
 • Vračilo blaga dobavitelju v primeru reklamacije.
 • Prodaja kupcu:
  • Prodaja in ročna razbremenitev zalog.
  • Prodaja in neposredna razbremenitev zalog.
  • Prodaja izdelka in razbremenitev po sestavnici.
  • Enostavna proizvodnja in prodaja dokončanega izdelka.
  • Prodaja izdelka s storitvijo.
  • Kako v Minimaxu obdelamo spletno naročilo.
  • Dodatno skladišče.
  • Vračilo blaga v primeru reklamacije kupca.
 • Lastna raba.
 • Knjiženje v zalogah.
 • Inventura.
 • Prehod v novo leto.
 • Pregledi v zalogah (vrstice, stanje zalog, kartica artikla, zbiri, pripomočki, masovne obdelave).

| 3. sklop: Knjiženje in pregledi knjigovodstva v Minimaxu

Predavata: Andreja Berce in Mojca Mueller

Vsebina:

 • Otvoritveno stanje.
 • Začetne nastavitve:
  • nastavitve analitičnih kontov,
  • vnos analitik,
  • obdobja za DDV,
  • nastavitve vrste organizacije,
  • šifrant in uvoz podatkov,
  • nastavitve VOD knjiženja.
 • Knjigovodski pregledi oziroma Izpisi:
  • kontrole konto kartic,
  • primerjanje DDV s knjigo prejetih in izdanih računov,
  • DDV za davčni nadzor,
  • pregled statističnih poročil med letom.
 • Popravki, brisanje temeljnic.
 • Zapiranje odprtih postavk, priprava kompenzacije, vodenje avansnih plačil v odprtih postavkah.
 • Vnos dnevnega iztržka.
 • Nabiralnik (primer prejetega e-računa in uvoz bančnega izpiska).
 • Obračun storitev računovodskega servisa.

| 4. sklop: Uvod v delo z Minimaxom

Predava: Maja Rajer Obid

Vsebina:

 • Izdani računi in izpisi:
  • Vnos različnih primerov izdanih računov,
  • Nastavitve izpisov - grafična podoba,
  • Dodatne funkcionalnosti pri izdanih računih (semafor, ponavljajoči računi, pošiljanje po e pošti ...)
 • Prejeti računi:
  • vnos različnih primerov prejetih računov,
  • dodatne funkcionalnosti pri prejetih računih (semafor, ponavljajoči računi ...)
 • Plačilni nalogi in bančni izpiski:
  • priprava plačilnega naloga (avtomatsko pri obračunih oziroma ročni vnos)
  • knjiženje bančnih izpiskov (uvoz izpiska in ročni vnos ...)
 • Odprte postavke:
  • pregled odprtih postavk,
  • tiskanje opominov.
 • Statistika:
  • hitri pregled poslovanja (največji kupci, dobavitelji, najbolj prodajani artikli ...)

Predavatelji

Kotizacija

Paket 3=4

Cena vključuje:

 • 60-dnevni dostop do vseh 4 posnetkov poletnih seminarjev,
 • neomejeno število oseb iz vaše organizacije,
 • strokovno gradivo.

Paket: 2 sklopa po izbiri

Cena vključuje:

 • 60-dnevni dostop do 2 posnetkov po vaši izbiri,
 • neomejeno število oseb iz vaše organizacije,
 • strokovno gradivo.

Paket: 1 sklop po izbiri

Cena vključuje:

 • 60-dnevni dostop do 1 posnetka po vaši izbiri,
 • neomejeno število oseb iz vaše organizacije,
 • strokovno gradivo.