MENU Zapri

Zaposlovanje tujcev: postopki zaposlovanja in posebnosti pri izplačilih

 • 5. 6.
 • Webinar

Na seminarju v 2 delih boste spoznali postopke, ki jih morate upoštevati pri zaposlovanju tujcev in posebnosti pri izplačevanju dohodkov tujcem.

V zadnjih letih zaposlovanje tujcev postaja aktualna tema, saj jih slovenski delodajalci zaposlujejo vse bolj pogosto. Sam postopek se je z uvedbo enotnih dovoljenj sicer poenostavil, vendar se pri zaposlovanju tujcev pogosto soočamo z nekaterimi dilemami, vezanimi na postopke zaposlovanja in obračun dohodkov.

Za vas pripravljamo spletni seminar v 2 delih, kjer vam bomo predstavili bistvene informacije in posebnosti, ki jih morate upoštevati pri zaposlovanju in izplačevanju dohodkov tujcev. Udeležbo svetujemo kadrovikom in računovodjem.

Termini:

 • 1. sklop: Posebnosti pri izplačilih tujcem - 16. maj od 9.00 do 10.30
 • 2. sklop: Najpomembnejši vidiki zaposlovanja tujcev - 5. junij od 9.00 do 10.30

 

Program

Posebnosti pri izplačilih tujcem

Termin spletnega seminarja: 16. maj 2024 od 9.00 do 10.30
Predavateljica: Irena Kamenščak, BDO svetovanje                                                                      

Spoznali boste posebnosti in pravila pri izplačevanju dohodkov tujcem. Predstavljene bodo posebnosti glede na ne/rezidentski status, pogledali si bomo pravila obračunavanja dohodkov tujcem, kjer pogosto prihaja do težav in pravila mednarodnih konvencij, na podlagi katerih lahko zavezanci pridobijo izvzem od obdavčitve določenih dohodkov v Sloveniji. Predstavljene vam bodo še obveznosti glede napovedovanja dohodkov, ki jih prejmejo tujci v tujini, slovenskemu davčnemu organu.    


Vsebina: 

 • Status rezident / nerezident - na kaj je potrebno paziti (določila ZDoh-2, določila konvecij o izogibanju dvojenmu obdavčevanju)
 • Obračun dohodkov iz delovnega razmerja na podlagi ZDoh-2 (plača, regres, povračila stroškov, pravila glavni/drugi delodajalec)
 • Pravilna uporaba konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • Obveznosti napovedi dohodkov z virom v tujini (kdaj obvezna napoved in kdaj možen izvzem od plačila davka v SI na podlagi konvencije?)

 

2. sklop: Najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja tujcev

Termin spletnega seminarja: 5. junij 2024 od 9.00 – 10.30
Predavatelj: Grega Malec, vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ

Na drugem sklopu si bomo pogledali najpomembnejše vidike zaposlovanja in dela tujcev na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) ter Zakona o tujcih (ZTuj-2). Na praktičen način vam bomo ponazorili predpisane postopke in odgovorili na vaša vprašanja glede kadrovanja državljanov tretjih držav.


Vsebina:

 • Predstavitev sistema zaposlovanja in dela tujcev ter postopka pridobitve enotnega dovoljenja na podlagi soglasja ZRSZ
 • Zaposlovanje tujcev na podlagi mednarodnih sporazumov med RS in tretjimi državami
 • Predstavitev različnih vrst soglasij po namenu ter pogojih za podajo, tudi z vidika predložitve ustreznih dokazil s ciljem vložitve popolne vloge
 • Praktični nasveti in pojasnila na področju zaposlovanja, dela ali samozaposlovanja tujcev
 • Praktični nasveti z vidika zaposlovanja tujcev za namen napotovanja na delo v druge države članice EU
 • Predstavitev novosti zakonodaje, kot posledica prenosa direktive o t.i. modri karti EU                    

     

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (99 € + DDV)

99 € + DDV

Cena vključuje:

 • udeležbo na obeh sklopih spletnega seminarja,
 • strokovno gradivo,
 • 60-dnevni dostop do posnetka seminarja.