MENU Zapri

Najpogostejše DDV dileme pri poslovanju s tujino

Pridobite odgovore na najpogostejše DDV dileme pri poslovanju s tujino

Pri poslovanju s tujino (EU in tretje države) se na področju DDV-ja pogosto pojavljajo določeni izzivi in vprašanja - situacije, v katerih zavezanci niso povsem prepričani, kako bi bilo ustrezno ravnati. Na spletnem seminarju bomo izpostavili najpogostejše DDV dileme in napake, ki se pojavljajo pri poslovanju ter odgovorili na vaša vprašanja, vezana na konkretne primere, s katerimi se srečujete v praksi.  

Termin spletnega seminarja: 27. 9. od 9.00 do 11.00

 

 

Program

Transakcije v EU

 • Kraj obdavčitve pri transakcijah z blagom
 • Dobave blaga v EU
  • Oproščene dobave blaga in ustrezna dokazila
  • Avansni računi (proforma računi), računi in dobropisi
  • Nastanek davčne obveznosti
  • Posebnosti pri tristranskih poslih, verižnih dobavah, dobavah blaga z montažo in prodaji blaga na daljavo, premiki blaga med državami EU
 • Pridobitve blaga iz EU
  • Samoobdavčitev
  • Dobavitelj zaračuna tuj DDV
  • Nastanek davčne obveznosti in odbitek DDV-ja
  • Osnova za DDV in DDV stopnja

 

Transakcije s tretjimi državami

 • Razlikovanje med tretjimi državami in tretjimi ozemlji
 • Carinska deklaracija
 • Nastanek davčne obveznosti in odbitek DDV-ja
 • Uvoz blaga (plačilo DDV-ja preko DDV obračuna ali kot uvozna dajatev)
 • Izvoz blaga
 • Avansni računi in dobropisi
 • Prejemnik blaga ne razpolaga z uvozno carinsko listino (uvoz plača prodajalec, tok blaga ne sledi toku računov)
 • Posebni carinski postopki (aktivno in pasivno oplemenitenje, tranzitni postopek)

 

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (89 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju,
 • strokovno literaturo,
 • 30-dnevni dostop do posnetka.