MENU Zapri

Letno poročanje za d.o.o. (posnetek)

Spoznajte vsebinska in »tehnična« pravila priprave letnega poročila za družbo z omejeno odgovornostjo.

Družbe z omejeno odgovornostjo so dolžne poleg davčnega obračuna oddati tudi letno poročilo za namene javne objave in državne statistike. Letno poročilo oddajo elektronsko, na spletni strani AJPES-a. Rok za oddajo letnega poročila je 31. marec 2024. Obseg poročanja je odvisen od velikosti družbe.

V posnetku vam bo strokovnjakinja Mojca Müller predstavila tako vsebinska, kot tudi tehnična pravila priprave letnega poročila za družbo z omejeno odgovornostjo ter pojasnila najpogostejše dileme, ki se pri tem pojavljajo.

 

Program

Predpriprava na letno poročanje:

 • Kontrola bruto bilance in pregled stanj
 • Povezava med davčnim obračunom in letnim poročilom

Obseg poročanja je odvisen od velikostnega razreda družbe

 • Velikostni razredi
 • Prehajanje med velikostnimi razredi in novi SRS

Obseg poročanja in velikost družbe

Izpolnjevanje prilog

 • Priloga 1: Podatki iz bilance stanja
 • Priloga 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
 • Priloga 3: Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube
 • Priloga 4: Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
 • Priloga 5: Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine
 • Priloga 6: Opredelitev družbe, zadruge
 • Letno poročilo ali Priloga 9a

Priprava obveznih razkritij po ZGD-1 za nerevidirane družbe

 

Predavatelji

Kotizacija

Naročilo posnetka (89 € + DDV)

Cena vključuje:

 • 30-dnevni dostop do posnetka webinarja
 • gradivo