MENU Zapri

Plače in Kadrovska evidenca v programu Saop

Najbolj celovita osvežitev znanja iz uporabe programa Obračun plač zaposlenim in Kadrovska evidenca v programu Saop

V mesecu oktobru za Saop uporabnike, ki se v organizacijah ukvarjate s kadri in obračunavanjem plač,  pripravljamo izobraževanje, namenjeno poglobljenmu spoznavanju temeljnih postopkov in funkcionalnosti modulov Obračun plač zaposlenim in Kadrovska evidenca. Seminarji bodo potekali v Brezovici pri Ljubljani.

Udeležbo priporočamo predvsem novejšim uporabnikom Saop programov, koristila pa bo tudi vsem tistim, ki želite osvežiti poznavanje postopkov, programskih trikov ali spoznati funkcionalnosti, ki jih morda še ne uporabljate. Na dogodku vam bomo predstavili tudi pomembnejše programske dopolnitve zadnjega leta.

POMEMBNO: Zaradi velikega povpraševanja pričakujemo, da se bodo mesta hitro zapolnila - svetujemo vam, da ne odlašate s prijavo.

 

Termini seminarja:

 1. sklop: Šifrant zaposlenih (19. 10.)
 2. sklop: Obračun plač (24. 10.)
 3. sklop: Kadrovska evidenca (26. 10.)

 

 

Program

četrtek, 19.10.2023

od 9.00 do 13.00 | 1. sklop: Šifrant zaposlenih

 • Temlejne informacije za uporabnike (portal z navodili, portal za oddajo zahtevkov, e-novice, varnostni sistem, ipd.)
 • Povezanost programov Kadrovska evidenca, Obračun plač, Potni nalogi, Registracija, MojInfo
 • Pregled skupnih nastavitev v nastavitvah programa za Kadrovsko evidenco in Obračun plač (izračun dopusta, shranjevanje obračunskih listov, zgodovina podatkov zaposlenih itd.)
 • Registracija delovnega časa, evidenca prisotnosti, MojInfo - priprava podatkov za prenos v Obračun plač
 • Pregled in urejanje podatkov v Šifrantu zaposlenih - kateri so bistveni za Kadrovsko evidenco in za Obračun plač (s poudarkom na novostih)
 • Izvoz v Excel in izpis podatkov iz šifranta zaposlenih
 • Prikaz spremembe vnosa podatkov v primeru ponovne zaposlitve zaradi nove pogodbe, sprememba deleža zaposlitve, sprememba delovnega mesta
 • Prikaz vnosa preteklih zaposlitev - vnos podatkov za obračun plač, izračun jubilejnih nagrad, dopusta
 • Personalna mapa zaposlenega ter portal MojInfo (vrste dokumentov in določanje varnosti, avtomatsko dodajanje dokumentov iz programov, ročno dodajanje – skeniranje dokumentov)
 • Zgodovina podatkov zaposlenih – osveževanje na strani Obračuna plač
 • Priprava analiz, ki so pomembne za plače in Kadrovsko evidenco (pregled delovne dobe, po delovnih mestih itd.)
 • Evidenca boleznin (eBol)

torek, 24.10.2023

od 9.00 do 13.00 | 2. sklop: Obračun plač

 • Pregled pomembnih nastavitev v programu Obračun plač zaposlenim (razlika do minimalne plače, izračun nadomestil, pošiljanje in shranjevanje obračunskih listov itd.)
 • Prikaz vnosa novega kreditodajalca in prikaz vnosa kredita oz. trajnega odtegljaja za zaposlenega
 • Osnovni pregled vrst obračuna, prikaz vnosa nove vrste obračuna za vnos zneska (prikaz kopiranja vrste obračuna, mesečni seštevki)
 • Postopek prenosa ur iz registracije oz. evidence prisotnosti v plačo ter prenos obračunanih potnih nalogov
 • Prikaz možnosti uvoza ur oz. zneskov v posredni obračun plače
 • Priprava obračuna plače, vnos podatkov v posredni in neposredni obračun plače (pregled obdelav)
 • Pregled izračuna plače ter obračunskega lista zaposlenega za JS (prikaz podatka Z120 in Z124 na obračunskem listu, izračun nadomestil, refundacij, …), podrobnejši pregled obdelav neposrednega obračuna
 • Priprava in pregled dokumentov obračuna (prikaz dopolnitve M rubrike pred oddajo Rek obrazca v primeru sprememba deleža zaposlitve med mesecem)
 • Priprava obrazcev eNDM za refundacijo nadomestil (vsi povezani šifranti)
 • Izvozi podatkov (Plačilni promet, Ajpes Ispap (tudi kadrovski načrt), Dvostavno knjigovodstvo)
 • Uporaba analiz (vrtilnih tabel) v programu za obračun plače – podroben pregled analize obračunskih vrstic
 • Izpis obrazca o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28)
 • Prikaz novosti zadnjih verzij programa

četrtek, 26.10.2023

od 9.00 do 13.00 | 3. sklop: Kadrovska evidenca

 • Pregled pomembnih nastavitev programa Kadrovska evidenca v povezavi z vnosom kriterijev za pripravo obvestil za letne dopuste.  
 • Priprava podatkov za dopust v primeru zaposlitve med letom (izračun sorazmernega dopusta) ter priprava podatkov v primeru upoštevanja podatkov preteklih obvestil tekočega leta.
 • Dogodki zaposlenih, skupine dogodkov zaposlenih:
  • vnos dogodka za izobraževanje zaposlenega (in avtomatska priprava potnega naloga)
  • vnos dogodka za zdravniški pregled zaposlenega, priprava in izpis napotnice
  • dodajanje dokumentov na dogodek
 • Pregled kadrovskih šifrantov – Delovna mesta
 • Aktivno obveščanje (npr. o poteku pogodbe, zdravniškega pregleda, izpita ipd.)
 • Analize podatkov zaposlenih:
  • Struktura zaposlenih – zaposleni po SM, OE,…
  • Starostna struktura
  • Analiza družinskih članov
  • Analiza dogodkov
  • Analiza relacij zaposlenih
  • Analiza stroškov zaposlenih
 • Pregled ostalih izpisov:
  • Evidenca o zaposlenih delavcih

Predavatelji

Kotizacija

3-dnevni seminar Obračun plač in Kadrovska evidenca (320 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležba 1., 2. in 3. sklopu,
 • strokovna literatura za vse sklope,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.

2-dnevni seminar Obračun plač (240 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 1. in 2. sklopu,
 • strokovno literaturo za oba sklopa,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.

2-dnevni seminar Kadrovska evidenca (240 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 1. in 3. sklopu,
 • strokovno literaturo za oba sklopa,
 • pogostitev.

popusti: 10% popust za dodatne osebe iz vaše organizacije.