MENU Zapri

Izvršba na plačo in druge stalne prejemke

 • 16. 4.
 • Webinar

Izvršba na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke je najpogosteje izbrano izvršilno sredstvo za poplačilo upnikove terjatve.

Izvršba na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke je najpogosteje izbrano izvršilno sredstvo za poplačilo upnikove terjatve. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ima obsežna pravila o zasegu plače, obsegu zasega, izvzetih zneskih in prejemkih, katerih zaseg je omejen, vzdrževanih družinskih članih, vrstnem redu poplačila sklepov, odgovornosti delodajalca, postopku zoper delodajalca in drugo. Dolžnikov delodajalec (in pogosto njegovo računovodstvo) mora poznati pravila izvršilnega postopka, saj so posledice neznanja pogosto napake, ki imajo v izvršbi hude in praviloma nepopravljive posledice.

Na spletnem izobraževanju boste pridobili osnovna znanja o pravilnem izvrševanju sklepov o izvršbi iz dolžnikove plače, spoznali razliko med posledicami sklepa, ki je izdan na podlagi verodostojne listine in tistega, ki je izdan na podlagi izvršilnega naslova, pravice dolžnika in upnika, ter obveznosti delodajalca v takem postopku. Vsaka izvršba je drugačna, zato prejeti sklep vedno prinese nova vprašanja. Poiskali bomo odgovore na najbolj pogosta in tista, ki se pojavljajo v konkretnih izvršilnih postopkih. Pogledali bomo dobre prakse delodajalcev in pravila postopka na razumljiv, enostaven in praktičen način. Delodajalec se sreča z zasegom plače svojega zaposlenega tudi, če se ta znajde v osebnem stečaju, zaradi česar bomo v izogib težavam predstavili tudi osnovna pravila postopka osebnega stečaja. Za lažje razumevanje si bomo pomagali z obsežnim gradivom, grafi, preglednicami, vzorci pisanj in primeri iz prakse.

 

Termin webinarja: 16. april 2024 od 9.00 do 12.00

Predava: Maja Lajevec

 

Na temo izvršb v mesecu marcu pripravljamo še webinar "Izvršba na podlagi verodostojne listine". V primeru, da se prijavite na oba webinarja, vam priznamo 25% popust.

Program

Sklep o izvršbi izdan na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova – razlike pri izvrševanju

Posledice izdanega sklepa o izvršbi za upnika, dolžnika in delodajalca (graf, preglednice)

Pravila postopka na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke

Prejemki izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ (preglednice in primerjava):

 • Kategorije prejemkov v 101. členu ZIZ in kaj pomeni taksativno naštevanje teh prejemkov
 • Sodna praksa izvršbe povezana s prejemki, ki so iz izvršbe izvzeti
 • Kako se ti prejemki upoštevajo pri izračunavanju višine minimalne plače
 • Zakaj se pravila o izvzetih prejemkih v izvršbi in osebnim stečajem razlikujejo in zakaj jih morajo delodajalci, upniki in dolžniki poznati
 • Najpogostejše napake delodajlca pri izvzetih prejemkih

Prejemki na katere je mogoče seči v omejenem obsegu - 102. člen ZIZ (preglednice in primerjava):

 • Kaj sodi med prejemke iz delovnega razmerja
 • Pravila 102. člena ZIZ in njihova uporaba v izvršbi
 • Pojem minimalne plače in minimalnega dohodka
 • Vzdrževani družinski člani in kako dolžnik dokazuje njihov status
 • Obveznosti delodajlca pri upoštevanju vzdrževanih družinskih članov
 • Gre dolžniku nadomestilo za vzdrževanega družinskega člana v vsakem primeru
 • Dokazovanje dolžnosti preživljanja – kontrola delodajalca
 • Najpogostejše napake delodajlcev pri uporabi 102. člena ZIZ
 • Sodna praksa uporabe pravil 102. člena ZIZ

 Položaj delodajalca pri realizaciji sklepa iz dolžnikove plače in drugih prejemkov:

 • Napake delodajalca pri realizaciji sklepa o izvršbi – postopek in posledice (134. člen ZIZ)
 • Odgovornost delodajlca za napake in kako se ji izogniti
 • Aktivnost delodajalca v razmerju do upnikov in sodišča
 • Pravne možnosti dolžnika in upnika v primeru napake delodajalca
 • Nazdor nad delodajalcem dolžnika, ki je v izvršbi ali osebnem stečaju

Vrstni red poplačila dolžnikovih obveznosti v izvršbi - prednostne in obsolutno prednostne terjatve

Kdo je dolžan paziti na pravilen vrstni red poplačila

Ustavitev izvršbe na plačo

Upravno izplačilna prepoved in kako jo delodajalec upošteva

Obveznosti delodajalca pri realizaciji sklepa o zasegu place v postopku osebnega stečaja

Odgovori na vprašanja udeležencev

Predavatelji

Prijava na seminar

Kotizacija

Kotizacija (130 € + DDV)

130 € + DDV

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju,
 • strokovno literaturo,
 • 30-dnevni dostop do posnetka.