MENU Zapri

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Izvršba je najbolj množičen sodni postopek, še posebej tista, ki se vodi na podlagi verodostojne listine. Nepoznavanje celote pravil in posledic ravnanj v postopku ima lahko za upnika in uspešnost njegove izterjave hude posledice.

Izvršba je najbolj množičen sodni postopek, še posebej tista, ki se vodi na podlagi verodostojne listine. Postopek vložitve predloga za izvršbo je v celoti informatiziran in zasnovan tako, da ga lahko vsak upnik vloži in vodi sam. Če dolžnik zoper sklep o izvršbi ugovarja preide izvršba v klasičen civilni postopek, z vsemi pravili in zahtevnimi pravdnega postopka. Enostavnost izvršbe je omejena le na del postopka – na vložitev predloga za izvršbo, kar upniki pogosto spregledajo. Nepoznavanje celote pravil in posledic ravnanj v postopku ima lahko za upnika in uspešnost njegove izterjave hude posledice.

Za vse, ki se srečujete z izvršbami na podlagi verodostjne listine pripravljamo poglobljeno spletno izobaževanje, na katerem vas bomo seznanili s postopki in najbolj pogostimi napakami, ki se pojavljajo v praksi. Pri izvršbah ne gre le za postopek same izvršbe, saj je pomembno tudi pravilno ravnanje upnika preden se postopek sploh začne. Pogledali bomo, na kaj je potrebno paziti že v fazi sklepanja poslov, kako do podatkov o dolžniku, kaj in zakaj ima dolžnik odprte možnosti ugovorov in kako naj ravna upnik, da s svojimi dejanji po nepotrebnem ne zavlačuje v postopku. Pregled vseh pravil postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine bo sistematičen, jasen in praktičen. Vsako pravilo bomo predstavili na konkretnem primeru, s preglednicami, grafi in vzorci, torej na način, ki bo udeležencem v pomoč tudi pri samostojnem delu. Vsaka izvršba je drugačna, saj ima vsaka drugačno pravno podlago. Izobraževanje je namenjeno tudi iskanju odgovorov na vsa vaša vprašanja, s katerimi se srečujete v postopku.   

 

Termin webinarja: 27. marec 2024 od 9.00 do 12.00

Predava: Maja Lajevec

 

Na temo izvršb v mesecu aprilu pripravljamo še webinar "Izvršba na plačo". V primeru, da se prijavite na oba webinarja, vam priznamo 25% popust.

Program

Ravnanja upnika pred začetkom izvršilnega postopka:

 • Napake pri izdaji računa,
 • Iskanje podatkov o dolžnikovem premoženju pred in med postopkom izvršbe,
 • Informativni seznam premoženja in kdaj ga lahko upnik zahteva,
 • Opominjanje dolžnika,
 • Reklamacija računa;
 • Pravila o zastaralnih rokih, ki so pomembna za izvršbo;

 

Kaj so verodostojne listine,

Pravila o vodenju postopka preko Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL):

 • Osnovna pravila postopka izvršbe, ki teče na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova;
 • Predlog za izvršbo in njegova vsebina,
 • Izvršilna sredstva in njihova izbira,

 

Izdaja sklepa o izvršbi:

 • Pravila o vročanju sodnih pisanj, kaj je fikcija vročitve in o štetju rokov,
 • Stroški izvršilnega postopka in kdo jih nosi,
 • Ugovorni razlogi dolžnika v izvršbi na podlagi verodostojne listine in postopek z vloženim ugovorom – na kaj mora biti upnik pozoren,
 • Posledice obrazloženega ugovora – pravdni postopek,
 • Kaj mora upnik vedeti o pravdnem postopku, ki teče po dolžnikovem ugovoru – oblikovanje predloga za izvršbo, kot tožbe,
 • Posledice upnikovih napak,

 

Izvrševanje sklepa o izvršbi:

 • Razširitev izvršbe na drugo dolžnikovo premoženje – vsebina predloga in pravno sredstvo,
 • Vrstni red poplačila upnika pri izvršbi na različno dolžnikovo premoženje,
 • Odlog izvršbe in vpliv odloga na postopek,
 • Delno plačilo dolga – utesnitev izvršbe – kakšne so obveznosti upnika,
 • Poplačilo dolga – umik – posledice umika,

 

Osnovna pravila izvršbe na dolžnikove premične stvari:

 • Rubež dolžnikovih premičnin – kdaj upnik predlaga to izvršilno sredstvo,
 • Določitev izvršitelja – kako ga upnik izbere,
 • Nadzor nad delom izvršitelja
 • Stroški izvršitelja in kdo jih plača,

 

Kaj mora vedeti upnik, če se med postopkom izvršbe nad dolžnikom začne stečaj ali osebni stečaj?

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (130 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na spletnem seminarju,
 • strokovno literaturo,
 • 30-dnevni dostop do posnetka.