MENU Zapri

Novosti vodenja evidenc prisotnosti po novem ZEPDSV-A

ZEPDSV-A od delodajalcev zahteva bolj striktno vodenje evidenc prisotnosti.

Sama evidenca bo morala po novem izkazovati čas prihoda in odhoda z dela, prav tako bo potrebno evidentirati in v evidenci izkazati koriščenje odmorov. Ne pozabite tudi na tedenske seštevke ur in obveznost dnevnega vnosa podatkov v evidenco delovnega časa. S pravočasno uskladitvijo evidenc delovnega časa se boste izognili nepotrebnim globam Inšpektorata za delo, katere je mogoče izreči tudi v višini 20.000 €. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se pričnejo z 20. novembrom 2023 (vir).

 

Termin in trajanje

Delavnica bo potekala 19. maja od 9:00 do 12:30 ure.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo na delavnici?

V okviru delavnice vas bomo seznanili z zahtevami nove zakonodaje ter z največjimi tveganji nepravočasno usklajenih evidenc. Prav tako vam bomo podali usmeritve za ureditev pravil delovnega časa, ki je temelj za zakonite evidence. Na koncu vam bomo predstavili tudi programske rešitve na področju evidentiranja delovnega časa, ki so na voljo uporabnikom programa Saop.

 

Komu priporočamo udeležbo?

Delavnica je namenjena kadrovikom, poslovnim sekretarjem, vodjem organizacijskih enot, računovodjem, direktorjem manjših in srednjih podjetij ter vsem tistim zaposlenim, ki skrbite za evidence delovnega časa.

 

 

 

Program

 • Nove zahteve na področju vodenja delovnega časa
 • Katere novosti in obveznosti delodajalcev uvaja novi zakon
 • Zakonski okvirji opredelitve delovnega časa
 • Zakaj je interni akt o delovnem času ključen
 • Oblike delovnega časa in jasno razumevanje
 • Kaj imata skupnega delovni in poslovni čas
 • Kaj moram vedeti o enakomerni razporeditvi delovnega časa
 • Kdaj je smiselno uvesti neenakomerno razporeditev delovnega časa
 • V katerih primerih je začasna razporeditev delovnega časa smiselna
 • Pogoste napake pri vodenju delovnega časa delavcev
 • Do zakonitih evidenc delovnega časa s vzpostavitvijo temeljev delovnega časa
 • Nejasne odgovornosti pri planiranju delovnega časa
 • Zakaj je spremljanje delovnega časa delavcev izjemnega pomena za zakonite evidence
 • Kompenzacija ur mora biti  skladna z internim aktom in zakonskimi izhodišči
 • Nadurno delo in dokazila o odreditvi nadurnega dela
 • Kako obravnavati ure, ko nadurno delo ni bilo odrejeno
 • Možnosti vzpostavitve delovnega časa pri delu od doma
 • Vodenje evidenc prisotnosti pri delu od doma in možni načini poročanja delodajalcu
 • Najpogostejše napake delodajalcev pri opredelitvi razporeditve delovnega časa (primeri iz prakse)
 • Zakaj nedorečena pravila gibljivega delovnega časa predstavljajo za delodajalca visoko tveganje

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija

 • udeležba na 4-urni spletni delavnici,
 • strokovno gradivo,
 • 14-dnevni posnetek spletnega seminarja.