MENU Zapri

Zaključni račun v Opalu (posnetek)

Seznanite se s potstopki in specifikami priprave davčnega obračuna in letnega poročila v Opalu za leto 2023.

Priprava in oddaja letnih računovodskih poročil ter davčnega obračuna za preteklo poslovno leto je pred vrati. Da bi vam olajšali pripravo, smo za vas v januarju 2024 izvedli webinar, na katerem vam je Matjaž Ribnikar predstavil postopek priprave na zaključni račun v Opalu. V kolikor se webinarja niste utegnili udeležiti, lahko sedaj naročite posnetek.

Vsebina posnetkov:

 • 1. sklop: Zaključni račun v Opalu (predavatelj Matjaž Ribnikar)
 • 2. sklop: Obračun DDPO za leto 2023 (predavateljica Petra Mlakar)

 

Program

1. sklop: Zaključni račun v programu Opal za leto 2023

 • Kako se pripraviti na zaključni račun in kaj vse je potrebno preveriti?
 • Posebnosti pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb, ter obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
 • Priprava statistične bilance.
 • Priprava zaključka poslovnega leta in morebitne posebnosti pri organizacijah.

2. sklop: Letni obračun DDPO za 2023

 • Postopkovna določila pri obračunu DDPO (oddaja obračuna, plačila, izračuna akontacij, znižanje akontacij, samoprijava,..)
 • Obračun DDPO 2023:
  • Izpolnitev obrazca z osnovnimi podatki
  • Zavezanci za DDPO s poudarkom pri nepridobitnih organizacijah
  • Normiranci po ZDDPO-2
  • Vpliv računovodskih standardov na davčne prihodke/odhodke
  • Vpliv poslovanja med povezanimi osebami (transferne cene)
  • Nepriznani odhodki
  • Znižanje davčne osnove:
   • Davčne olajšave: investicijska olajšava, olajšava za R&R , olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, olajšave za zaposlovanje, donacije, ...
   • Pokrivanje davčne izgube
  • Davčna osnova in upoštevanje olajšav (do 37%!!)
  • Vračilo/plačilo davka in akontacije 2024
 • Novosti 2024

 

Predavatelji

Kotizacija

1. sklop: Zaključni račun v Opalu (120 € + DDV)

Cena vključuje:

 • 30-dnevni dostop do posnetka 1. sklopa,
 • strokovno literaturo.

2. sklop: Obračun DDPO za leto 2023 (160 € + DDV)

Cena vključuje:

 • 30-dnevni dostop do posnetka (2. sklop)
 • strokovno literaturo.

Oba sklopa (25% popust: 210 € + DDV)

Cena vključuje:

 • oba sklopa posnetkov (1. in 2. sklop) s 30-dnevnim dostopom,
 • 25% popust (cena obeh posnetkov: 210 € + DDV),
 • strokovno literaturo.