MENU Zapri

Večnivojski razpis proizvodnje

Intenzivni 3-dnevni tečaj za uporabnike modula Večnivojski razpis proizvodnje (VRP) in Obladovanje kakovosti (QM)

V septembru in začetku oktobra za uporabnike modula Večnivojski razpis proizvodnje pripravljamo intenzivni 3-dnevni tečaj.

Na srečanju se boste podrobneje spoznali z vsemi funkcionalnostmi, ki jih program omogoča, zato je še posebej primeren za zaposlene, ki so z uporabo programa pričeli pred kratkim. Udeležbo priporočamo tudi bolj izkušenim uporabnikom, saj boste na seminarju osvežili svoje znanje in spoznali aktualne novosti.

 

Program

Dobri temelji so osnova vsakega sistema ERP

 • Kupci, dobavitelji
 • Proizvodni artikli
 • Nabavni artikli
 • Sestavnice
 • Tehnologija
 • Različni načini izračuna stroška dela in stroška kooperacije
 • Delovni koledarji
 • Predkalkulacije


Načrtovanje proizvodnje

 • Naročniška proizvodnja/serijska proizvodnja
 • Hitre simulacije
 • Prenos naročil kupcev v delovne naloge
 • Prenos naročil kupcev v plan proizvodnje
 • Drugi načini polnjenja plana proizvodnje (kanban, uvoz plana ...)
 • Plan proizvodnje – funkcije rezervacij in razpisa proizvodnje
 • Kontrola in razpis proizvodnih potreb (avtomatsko po vseh nivojih)
 • Kontrola in naročanje nabavnih potreb
 • Kontrola časovnih kapacitet (delovne postaje, delovna mesta)
 • Kje se načrtovanje v proizvodnji Saop konča? Možnosti povezave na napredna orodja
 • Samodejno opozarjanje o neustreznih zalogah nabavnih in proizvodnih artiklov v prihodnosti

 
Lansiranje proizvodnje

 • Posamično ali serijsko tiskanje nalogov (sprememba statusa)
 • Tiskanje več vrst dokumentacije hkrati
 • Tiskanje nalepk
 • SCADA/MES

 
Spremljanje kooperacije

 • Klasična (kosovna) kooperacija
 • Tehnološka kooperacija
 • Delo s ceniki v kooperaciji

 
Spremljanje dela delavcev

 • Zakaj bi spremljali delo delavcev?
 • V čem se razlikuje knjiženje brez ali s spremljanjem dela delavcev?
 • Funkcije, vključene v osnovno različico iCentra
 • Povezava na TS3 (zajem podatkov na delovnem mestu)
 • Povezava z obračunom plač

  
Delo v skladišču

 • Različni načini knjiženja porabe sestavin po nalogu
 • Različni načini knjiženja prejema po delovnem nalogu
 • Serijsko knjiženje (»rollback«)

  
Analize, poročila med/po opravljeni proizvodnji

 • Napredovanje delovnega naloga
 • Pokalkulacije in kaj nam lahko pokažejo?
 • Doseg časovnih norm po izdelkih
 • Analiza dela delavcev
 • Analiza zastojev
 • Dejanska zasedenost delovnih postaj

  
Proizvodno knjigovodstvo (osnove)

 • Različne metode vrednotenja zalog; planske cene vs. dejanske proizvodne cene
 • Pozabljamo na naknadno usklajevanje proizvodnih cen?
 • Nedovršena proizvodnja
 • Katera poročila/izpise potrebuje računovodstvo

  
Nekaj o sledljivosti sestavin/izdelkov

 • Nabavni in proizvodni artikli
 • Samodejno dodeljevanje serij izdelkov + nastavljivi sistemi dodeljevanja serije
 • Kaj pa serijske številke (več sistemov)?

   
Uporaba fantomov

 • Kaj so fantomi?
 • Kako izdelujemo materialne sestavnice s fantomi?
 • Razpis in spremljanje delovnih nalogov s fantomi

  
Uporaba alternativ

 • Alternative v materialni sestavnici
 • Alternative na delovnem nalogu
 • Kontrola razpoložljivosti materiala z vpogledom v stanje alternativ

   
Kalkulacija porekla

 • Po sestavnici
 • Po delovnih nalogih

Pripomočki znotraj programa VRP
   
Uporaba dokumentnega sistema (eRegistrator) v proizvodnji

 • Kaj je eR?
 • Osnovne funkcije eR, ki so vključene v osnovni različici iCentra
 • Dokumenti na artiklu in materialni stavnici
 • Dokumenti na tehnološki sestavnici
 • Dokumenti na delovnem nalogu

  
Obvladovanje kakovosti QM – povzetek

 • Kaj je QM?
 • Šifranti, nastavitve
 • Potrditev prvih vzorcev
 • Vhodna kontrola
 • Ocenjevanje dobaviteljev
 • Kontrola v proizvodnji (prevzem procesa, medfazna in končna kontrola)


Vertikalne rešitve

 • Projektna proizvodnja
 • MES
 • API (primeri iz prakse)

  
Pregled novosti

Prihajajoče funkcionalnosti   

Razprava in odgovori na vprašanja

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (350 € + DDV)

Cena vključuje:

 • udeležbo na 3-dnevnem seminarju,
 • strokovno gradivo,
 • malico in okrepčila med odmori.

Dodatna oseba iz vašega podjetja - 20% popust.