MENU Zapri

Računovodsko spremljanje projektov, financiranih z nepovratnimi sredstvi

 • 31. 8.
 • Naročilo posnetka

Na spletnem seminarju so pojasnjene osnove, ki jih mora poznati vodja projekta in računovodja, da bodo s projektom povezani poslovni dogodki ustrezno (davčno) obravnavani in knjiženi.

Za organizacije, ki želijo iz različnih virov prejeti in tudi obdržati nepovratna sredstva (sredstva za izvajanje projektov, ukrepov, operacij) je zelo pomembno, da bodo uspele dokazati upravičenost stroškov. Pri tem morajo poslovni dogodek, ki je nastal zaradi izvajanja projekta, ustrezno davčno in računovodsko obravnavati. Del tega se nanaša tudi na izpise iz poslovnih knjig (npr. knjigovodske kartice projekta). Vodje projektov in računovodje se pogosto srečujejo z izzivi, kako poslovne dogodke, povezane z izvajanjem projekta, ustrezno (davčno) obravnavati, knjižiti in o njih poročati.  

Pomembno je, da organizacija porabo nepovratnih sredstev dokaže tudi s knjigovodskega vidika. Ker se pri izvajanju projektov pojavljajo razna vprašanja in dileme bomo poskušali odgovoriti na tista, ki se v praksi najpogosteje pojavljajo, tako z vidika predpisov kot tudi s prikazom v programu Saop.

Predavanje je namenjeno direktorjem, vodjem projektov, računovodjem, knjigovodjem in ostalim v organizacijah javnega in zasebnega sektorja, ki pridobivajo nepovratna sredstva za svoje delovanje ali pa se šele spoznavajo z zahtevami razpisov za nepovratne podpore. 

Predava: mag. Jana Trbižan

Termin: junij 2024

 

 • Postopki odobravanja nepovratnih sredstev
 • Oblike nepovratnih sredstev
 • Kaj pomenijo nepovratna sredstva po dejanskih stroških in po pavšalu
 • Kako upoštevati DDV pri projektu
 • Knjiženje stroškov izvajanja projekta
 • Knjiženje prihodkov pri projektu
 • Izpisi knjigovodskih kartic in drugi pregledi po projektih

 

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (120 € + DDV)

120 € + DDV

Vključuje:

 • posnetek 2-urnega spletnega seminarja,
 • 30-dnevni dostop do posnetka,
 • strokovno gradivo.