MENU Zapri

Letno poročanje za javne zavode (posnetek)

Podrobno o pripravi in vsebini letnega poročila za javne zavode

V januarju računovodje, ki ste zaposleni v javnih zavodih in vas v kratkem čaka priprava letnega računovodskega poročila, vabimo k naročilu posnetka webinarja, na katerem predstavljamo vsebino in postopek priprave letnega poročila za leto 2023 ter zakonske novosti za leto 2024.

V primeru, da posnetek "Letno poročanje v javnih zavodih" kombinirate s posnetkom "Obračun DDPO za leto 2023", vam priznamo 20% popust.

 

Program

Priprave na letno poročanje:

 • Letni popis sredstev in obveznosti
 • Usklajevanje terjatev in obveznosti
 • Usklajevanje pomožnih knjig in glavne knjige
 • Knjiženje popisnih razlik

Bilanca stanja:

 • Pregled izbranih računovodskih postavk: osnovna sredstva, terjatve, aktivne časovne razmejitve,  obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, pasivne časovne razmejitve
 • Obvezne priloge k bilanci stanja
 • Pojasnila k bilanci stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN:

 • Ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov: javna služba/tržna dejavnost
 • Pregled izbranih računovodskih postavk: prihodki in odhodki 
 • Poslovni izid
 • Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov
 • Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Poslovno poročilo:

 • Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
 • Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Sprejem in oddaja letnega poročila

Zakonske novosti za računovodstvo javnega sektorja v letu 2024

 

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija (99 € + DDV)

Cena vključuje:

 • 30-dnevni dostop do posnetka,
 • strokovno gradivo.