MENU Zapri

Delavnice za socialni in zdravstveni kader

Delavnice za uporabnike programa Sociala, zdravstvo in obračun

V juniju za zaposlene v domovih starejših pripravljamo delavnice v živo, na katerih bomo predstavili postopke dela s programom Sociala in Zdravstvo. Udeležbo na delavnicah svetujemo uporabnikom modula Sociala, zdravstvo in obračun, ki bi se želeli podrobneje spoznati z delovanjem in uporabo programa. Udeležba na delavnicah predstavlja idealno priložnost za osvežitev znanja iz uporabe omenjenega modula ter za seznanitev z novostmi.

Delavnice bodo potekale:

 • 21. 6. 2023 - Žalec (Hotel A)
 • 27. 6. 2023 - Ljubljana (Območno obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Vič),

Trajanje delavnic: od 9:00 - 13:00

Predavata: Rajko Adlešič in Ana Ljubanović

 

Program

Sociala:

 • Centralni sistem prošenj (Objava prošenj, prevzem prošenj iz CSP, zapis sprememb v lokalni sistem)
 • Generator poročil (oblikovanje poročil na nivoju stanovalca, storitve)
 • Prošnje in komisija (sprejem in obdelava prošnje, sprejem prosilca, spremembe na stanovalcu)
 • Razvrstitev stanovalcev (opredelitev kriterijev storitev socialne oskrbe, določitev stopnje oskrbe, analiza opravljenih storitev na podlagi predpisanih)
 • Stanovalec, zaključek dogovora (opredelitev kriterijev na stanovalcu za nadaljnje potrebe spremljanja skozi procese dela, začasno bivanje … )
 • Novosti (razvrstitev stanovalca)

 

Zdravstvo:

 • Zdravstveni karton (opredelitev kriterijev zdravstvene nege na podlagi zdravil, načrti podrobno kot možnost zapisa opravljenih storitev, načrtovani posegi in planiranje dela)
 • Nega (zapis storitev socialne oskrbe in zdravstvene nege, zapis zdravstvenih storitev na podlagi načrtov podrobno, plan potrebnih opravil zunaj ali znotraj zavoda, zapis nenačrtovanih dogodkov)
 • Fizioterapija in delovna terapija (zapis podatkov o opravljenih storitvah, zapis delovnih nalogov zdravnika, zapis opravljenih storitev skozi planirane storitve)
 • Priprava zdravstvene nege za obračun (izvedba priprave nege in razlaga izvedene tabele izračunane nege, pregled storitev doseganje dnevne stopnje ZN)
 • Šifranti (zapis storitve ZN, dodajanje in opredeljevanje za obračun, dodajanje magistralnih zdravil)
 • Prehrana (opredelitev diete posamezniku, opredelitev kraja prehrane)
 • Inkontinenca (zapis inkontinenčnih pripomočkov, pregled že predpisanih inkontinenčnih pripomočkov, izdelava mesečne naročilnice)
 • Novosti: beleženje storitev na podlagi načrtov podrobno 

Kotizacija

Kotizacija (do 3 osebe)

 • velja na organizacijo (do 3 osebe)
 • udeležba na 4-urni delavnici v živo,
 • pogostitev.

Kotizacija (do 7 oseb)

 • velja na organizacijo (do 7 oseb),
 • udeležba na 4-urni delavnici v živo,
 • pogostitev.

Kotizacija (neomejeno število oseb)

 • velja na organizacijo (več kot 7 oz. neomejeno št. oseb iz vaše organizacije),
 • udeležba na 4-urni delavnici v živo,
 • pogostitev.