MENU Zapri

Pogodba o zaposlitvi in določitev pravic javnih uslužbencev

Pravne podlage pri sklepanju zaposlitev v javnem sektorju

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu pripadajo pravice in obveznosti, ki so v pogodbi določene skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami. Pogodbo o zaposlitvi sklenemo po izvedenem izbirnem postopku na podlagi javne objave prostega delovnega mesta ali na podlagi potrebe po delu v primerih, ko javna objava ni potrebna, prav tako pa je treba pogodbo o zaposlitvi skleniti v primerih, ko se javnemu uslužbencu spremeni delovno mesto.

V pogodbi o zaposlitvi je treba določiti vse obvezne sestavine, ki jih določa ZDR-1, skladno s predpisi s področja plač je treba določiti plačo, pri tem pa upoštevati pravila, ki veljajo za prvo zaposlitev v javnem sektorju in pravila, ki za določitev plače veljajo v primerih, ko gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi s kandidatom, ki je že bil zaposlen v javnem sektorju. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati tudi določbe glede nadomestil, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Z navedenimi pravili in vsebinami se boste seznanili na seminarju, ki bo potekal 14. junija. Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage in konkretne vsebine, ki jih mora vsebovati pogodba o zaposlitvi.

 

 

Program

  • Pravne podlage (delovno razmerje, plače, nadomestila in povračila stroškov)
  • Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi (sistemizacija, finančni in kadrovski načrt, objava prostega delovnega mesta)
  • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, določitev plače, nadomestil in povračil stroškov)
  • Sprememba pogodba o zaposlitvi (kdaj aneks in daj nova pogodba o zaposlitvi)
  • Nadomestila plač (ureditev in vrste nadomestil)
  • Povračila stroškov in drugi prejemki (vrste, višine in pogoji za izplačilo)

 

 

Predavatelji

Kotizacija

Kotizacija

  • udeležba na 4-urnem seminarju v živo,
  • strokovno gradivo,
  • pogostitev.

20% popust za dodatno osebo iz vaše organizacije.